Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu derste, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamak, öğretmenlerin toplumla bütünleşme ve toplumsal liderlik işlevini yerine getirme gibi önemli görev ve sorumluluklarının bulunması nedeniyle, öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimleri sırasında bu yönlerini geliştirme amacını güden deneyimler kazanmaları, toplumsal duyarlılık, fedakarlık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Murat Ağçiçek, Sena Sengir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

COŞKUN, Hasan. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara. AKSOY, Bülent, T. Çetin, Ö. F. Sönmez. (2010). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem A Yayıncılık, Ankara. ŞEKER, Aziz. (2010). Topluma Hizmet Uygulamaları, Nobel Yayınları, İstanbul. KUZUCU, Kemalettin. (2010). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerinin kazanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
21 Rapor Sunma 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topluma hizmet uygulama biçimlerinin ve öneminin anlatılması.
2 Sosyal ve akademik etkinlikler planının hazırlanması, etkinlik yerlerinin belirlenmesi, öğretmen adaylarının ilgili kurumlara gönderilmesi.
3 Öğretmen adaylarının ilgili kurumlarda etkinlik türlerini belirlemesi ve proje/etkinlik önerilerinin hazırlanması.
4 Öğretmen adaylarının proje/etkinlik önerilerinin incelenmesi.
5 Topluma hizmet etkinliklerinin yapılması.
6 Topluma hizmet etkinliklerinin yapılması.
7 Topluma hizmet etkinliklerinin yapılması ve yapılan hizmet uygulamalarının incelenmesi.
8 Topluma hizmet etkinliklerinin yapılması ve yapılan hizmet uygulamalarının incelenmesi.
9 Çalışma planı, etkinlik raporları, yapılan hizmet uygulamalarıyla ilgili dokümanlar ve varsa görüntü kayıtlarının denetlenmesi.
10 Ara Sınav
11 Topluma hizmet etkinliklerinin yapılması.
12 KTopluma hizmet etkinliklerinin yapılması.
13 Topluma hizmet etkinliklerinin yapılması.
14 Uygulama dosyasının hazırlanması ve genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312447 Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilir ve çözüm için projeler hazırlayabilir.
2 1312448 Sosyal sorumluluk çerçevesinde toplumla beraber, topluma yansıyacak orijinal etkinlik projelerine ve uygulamalarına önderlik edebilir.
3 1312449 Çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alabilir.
4 1312450 Toplumsal duyarlılık, fedakarlık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim, toplumsal sorumluluk ve özgüvene sahip olabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 5 3
2 4 3 4 3 4
3 4 5 3 3 3
4 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek