Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE043 SSA Resim I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Seçmeli sanat olarak seçilen bu ders ile resim sanatı üzerine kuramsal ve uygulamalı olarak, nesne figür mekan ilişkilerini çözümlemede (kompozisyon, açık koyu, renk, espas gibi) karşılaştığı problemleri lisans düzeyinde çözme bilgi ve tutumun kazandırılması; füzen, pastel sulu boya gibi tekniklere hakim olması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üye. Sena SENGİR, Dr.Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1980 [2] Gombrich, Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992 [3] Raphael, da Vinci, Mikelangelo, Goya, Rubens gibi sanatçılara ait kitaplar [4] Ian Roberts, Mastering Composition, Nort Light Book, Canada, 2007 [5] Kayıhan Keskinok, Sanat Eğitimi, Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, 2001 [6] Nazan-Mazhar İpşiroğlu, Sanatta Devrim, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1993 [7] Heinrich Wolfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1990 [8] Uluslararası Yarışmalı Sergi Katalogları [9] Ulusal Yarışmalı Sergi Katalogları [10] Sanatçıları tanıtan filimler 11) Read H. Sanatın Anlamı, İş Bankası Yay. 1960 12) Farago F. Sanat, Doğubatı Yay. 2006 13) Berger J. Görme Biçimleri, Metis Yay. 1988 14) Lothe A. sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Katabevi, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resimde Renk: Renk zıtları Renk uyumu, Renk karışımları, Renk perspektifi, Fizyolojik veya pisikolojik açıdan renk, Klasik ve çağdaş sanatçıların resimlerinden renk çözümlemeleri ve karşılaştırılmaları; Fon - Figür İlişkisi: Planlar ve oranlar klasik ressamlardan iç mekan resimlerinden kopya çalışmaları, Doğadan peyzaj çalışmaları, Natürmort çalışmaları; Renkli pastel, yağlıboya gibi araçlar kullanılır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, Karakalem tekniği ile desen çizim tekniği Nesnelerden desen çizimi Dersin amacı, proram, araç ve gereçlerinin, malzemelerin tanıtımı
2 Nesnelerden deren çizimi. Nesnelerden desen çizimi Doğal, yapay nesneler.
3 Tors ve büstten desen çizimi Tors ve büstten desen çizimi Tors, büst ve diğer materyaller
4 Tors ve büstten desen çizimi Tors ve büstten desen çizimi Tors, büst ve diğer materyaller
5 Tors ve büstten Açık-koyu ve orta ton desen- leke çalışmaları Tors ve büstten desen çizimi Tors, büst ve diğer materyaller
6 Tors ve büstten Kömür kalem ile Açık-koyu ve orta ton desen- leke çalışmaları Tors ve büstten Kömür kalem desen - leke çalışmaları Tors, büst ve diğer materyaller
7 Siyah beyaz gri kuru pastel boya ile leke çalışmaları. Kuru boya çalışmaları Tors ve büstten - leke çalışmaları Tors, büst ve diğer materyaller
8 Siyah beyaz gri kuru pastel boya ile kumaş- draperi çizimi Kuru pastel boya ile kumaş çalışmaları Kumaş ve materyaller
9 Ara sınav Tors ve büstten Kömür kalem desen - leke çalışmaları Tors, büst ve diğer materyaller
10 Siyah beyaz gri kuru pastel boya ile leke çalışmaları. Tors ve büstten Siyah beyaz gri kuru pastel boya ile leke çalışmaları. Tors, büst ve diğer materyaller
11 Kömür kalem ile Açık-koyu ve orta ton desen- leke çalışmaları Tors ve büstten Kömür kalem desen - leke çalışmaları Tors, büst ve diğer materyaller ile natürmort komp.
12 Koyu kahverengi yağlı boya ile boyama tekniği Natürmort boyama Koyu kahverengi yağlı boya ile boyama tekniği Natürmort boyama Tors, büst ve diğer materyaller ile natürmort komp.
13 Koyu kahverengi yağlı boya ile boyama tekniği Natürmort boyama Koyu kahverengi yağlı boya ile boyama tekniği Natürmort boyama Tors, büst ve diğer materyaller ile natürmort komp.
14 Koyu kahverengi yağlı boya ile boyama tekniği Natürmort boyama Koyu kahverengi yağlı boya ile boyama tekniği Natürmort boyama Tors, büst ve diğer materyaller ile natürmort komp.
15 Final Koyu kahverengi yağlı boya ile boyama tekniği desen çizimi Tors, büst ve diğer materyaller ile natürmort komp.
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309697 Resim sanatını tarihsel ve çağdaş süreçte tanımlayabilir
2 1309698 Resim tekniklerini öğrenir ve öğretebilir duruma gelir.
3 1309699 Açık- orta- koyu leke değerlerini kavrayarak uygulayabilir.
4 1309700 Espas- mekan duygusunu kavrar ve uygular.
5 1309701 Nesne biçim, nesne mekan, ışık gölge, renk ilişkilerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 1 4 3 1 2 1
2 5 5 5 5 4 4 1 3 3 1 1 1
3 5 5 5 5 4 3 1 3 4 1 1 1
4 5 5 5 5 4 4 1 4 3 2 2 2
5 5 5 5 5 4 4 1 4 3 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek