Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE045 SSA Heykel I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Verilen dersin amacı; sağlam bir temel üzerinde kendi söylemek istediklerini sanatın diliyle anlatabilmesini sağlamaktadır. Kil çalışmalarının temelini oluşturduğu heykel uygulama çalışmalarının, değişik malzemelerle hayata geçirilmesine olanak veren, alçı, ahşap, metal, polyester, taş atölyeleri ile destekleyerek, tasarladğı işi uygulayabilir, düzeye çıkarmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ramazan Tilki

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Anatomy Drawing school, - Andras Azunyoghy [2] Anatomy for the artist – Sarah Simplent [3] Art of the 20th Century [4] American City Sculpture [5] Ulusal ve Uluslararası Yarışma Katalogları [6] Kil [7] Ahşap [8] Metal [9] Taş

Dersin İçeriği

Teorik ve uygulamalı dersler aracılığı ile; oran-orantı, form bilgisi, doku anatomi gibi bilgileri, kil kullanarak üç boyutlu hale getirilmesi. Bilgilerin tekrarlanmaso ile desteklenir. Heykelin gerektirdiği kültürü kavramak, gözlem, inceleme, araştırma ve uygulama yolu ile yaratıcılığı geliştirmek. Nesnelerle olgular arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
15 Gösterme 1 60 1
2 Final Sınavı 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
10 Tartışma 1 1 1
11 Soru-Yanıt 7 2 14
15 Gösterme 5 2 10
17 Alan Çalışması 15 1 15
49 Performans 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Desen çalışmaları ile model etüdüne giriş. ramazan---Desen Çizim Yöntemlerinde özet (1) (1).docx
205437.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MhWlIetmnZY
2 Büst çalışma örneklerinin incelenmesi ve paylaşımları. https://www.youtube.com/watch?v=Os91_ycoQ4s
3 Konstrüksiyon hazırlığı ve çamur yığını. https://www.youtube.com/watch?v=7XqL5VIKLZo
4 Baş ve boyun ilişkisinin kütlelerle kurulması https://www.youtube.com/watch?v=Os91_ycoQ4s
5 Model karekteri üzerinden kil üzerinde geometrik yüzey çalışmaları https://www.youtube.com/watch?v=Os91_ycoQ4s
6 Işık planlarının ve temel karakterlerin oluşturulması
7 Başı oluşturan uzuvların bir biri ile ilişkilerinin detaylı çalışması https://www.youtube.com/watch?v=LW3rYlS8X4E
https://www.youtube.com/watch?v=yOvUYvKp-CA
8 Detay çalışmalarının sürmesi ve tamamlanması https://www.youtube.com/watch?v=Os91_ycoQ4s
9 Çalışmaların Tamamlanması https://www.youtube.com/watch?v=Os91_ycoQ4s
10 Ara sınav
11 Çalışmaların alçı malzeme ile negatif kalıp alma ve pozitif döküm çalışmaları. https://www.youtube.com/watch?v=SwI5-CSGO2I
https://www.youtube.com/watch?v=TYVz5FRgpaM
12 Pozitif büst dökümlerinin kalıptan çıkarılması. https://www.youtube.com/watch?v=SwI5-CSGO2I
https://www.youtube.com/watch?v=TYVz5FRgpaM
13 Patina teknikleri ve yöntemlerin uygulanması.
14 Çalışmaların sunumu ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299740 Portre ve rölyef tekniklerini yapabilir.
2 1299747 Farklı malzemelerden kalıp alabilir.
3 1299752 Farklı malzemelerden patine yapabilecektir.
4 1299756 Farklı malzemelerden döküm yapabilme yöntemlerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4
3 4 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4
4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek