Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE304 Cebir Öğretimi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Öğrencilere soyut düşünme yeteneğini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. Celıl Nebıyev

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Fethi Çallıalp, Örneklerle Soyut Cebir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Grup, Alt Grup, Devirli Grup, Normal Alt Grup, Homomorfizmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 8 8 64
2 Final Sınavı 8 8 64

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İkili işlem, grup ve gruplarla ilgili birtakım özellikler
2 Bir grupta bir elemanın tamsayı kuvveti ve bazı özellikleri
3 İki grubun direkt çarpımı, alt gruplar
4 Alt gruplarla ilgili bazı özellikler, iki alt grubun çarpımı
5 Bir küme tarafından üretilen alt grup, devirli gruplar
6 Devirli gruplarla ilgili bazı özellikler, bir grupta bir elemanın mertebesi
7 Bir grupta bir alt gruba göre denklik sınıfları
8 Lagrange Teoremi, normal alt gruplar
9 Arasınav
10 Normal alt gruplarla ilgili bazı özellikler, bölüm grupları
11 Maksimal normal alt gruplar, basit gruplar
12 Grup homomorfizmaları ve grup homomorfizmaları ile ilgili bazı özellikler
13 İzomorfizma teoremleri, dönüşüm grupları
14 Halka, alt halka ve idealler
15 Dönem Sonu sınavı
16 Dönem Sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9227 1308284 Grup Homomorfizması kavramını öğrenecektir.
15694 1308283 Devirli Grup kavramını açıklayabilecektir.
17201 1308282 Normal Alt Grup kavramını öğrenecektir.
29672 1308286 Grup ve Alt Grup kavramlarını öğrenecektir.
31034 1308285 Elemanter Sayı Kuramı Dersinde okutulan Modüler Aritmetik kavramının bir genellemesi olan Bir alt Gruba göre Denklik sınıfları kavramını açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
9227 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15694 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17201 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
29672 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31034 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek