Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE210 Biyokimya 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin canlılığın moleküler temellerini ayrıntılı olarak anlamalarını sağlamaktır. Bu derste öğrencilerin, kimyasal ve biyolojik evrimsel süreç içerisinde ortaya çıkan tek hücreden çok hücreli sistemlere kadar canlılığın moleküler mantığını kavramalarını sağlayarak canlılardaki metabolizma aktivitelerini anlamalarına temel oluşturulmaktadır. Bu gerekçe ile canlı yapısını oluşturan tüm bileşenlerin yapısal ve işlevsel özellikleri ayrıntılı olarak verilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine DIRAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gözükara E M.Biyokimya Cilt I-II, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Türkiye. -Lehninger A L. Principles of Biochemistry, Worth Publishers, USA. -Zubay G. Biochemistry, W.C.Brown Communications Inc.USA. -Stryer L. Biochemistry, W.H.Freeman and Comp. NewYork, USA. -Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson D.J. Molecular Biology of the cell, Garland Publishing, NewYork, London.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, Santral dogma ve mekanizmaları, Hücre organelleri ve işlevleri, Biyomoleküller ve canlılık, Proteinleri ve biyokimyasal özellikleri, Enzimler yapısal ve işlevsel özellikleri, Nükleikasitler yapı,çeşit ve fonksiyonel özellikleri, Lipidler ve karbonhidratların yapı ve genel özellikleri.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimyanın tanımı, Kimyasal Bağlar, Biyomoleküllerin kökeni; Canlılardaki bilgi akışı; Hücrelerin moleküler organizaonu ve hücre çeşitleri; 1. Hafta; Biyokimyanın tanımı .pptx
2 Hücre organelleri ve biyokimyasal işlevleri;Hücrelerin zarlarının yapısı ve işlevleri; Peroksizomlar, Plastidler, Endoplazmik Retikulum ve Golgi Aygıtı ve diğer ökaryotik hücre organellerinin yapısal ve işlevsel özellikleri 2. Hafta; Hücre Zarı ve Hücre Organelleri.pptx
3 Biyomoleküller ve canlılık;Proteinler ve Biyolojik işlevleri; Proteinlerin sınıflandırılması,Yapısal ve işlevsel özellikleri 3. Hafta; Biyomoleküller, Proteinler ve Biyolojik İşlevleri.pptx
4 Amino asitler; Yapısal ve işlevsel özellikleri; Amino asitlerin gruplandırılmaları; 4. Hafta; Amino Asitler ve Kimyasal Reaksiyonları.pptx
5 Enzimler, yapısal ve işlevsel özellikleri, ,Enzimlerin sınıflandırılması; Enzim kinetikleri, enzim inhibisyonları 5. Hafta; Enzimler,Enzim Kinetiği,Enzim İnhibisyonları.pptx
6 Nükleik asitler; DNA,yapısal ve işlevsel özellikleri; RNA ,yapısal ve işlevsel özellikleri; Nükleazlar
7 Lipidler,çeşitleri,biyolojik özellikleri ve işlevleri Karbonhidrarlar;Yapısal ve işlevsel özellikleri,çeşitleri.
8 Arasınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342147 Tüm canlılarda ortak olan bilgi akış yolunu öğrenmek
2 1342148 Biyomoleküllerin kökenini öğrenmek
3 1342149 Canlılardaki metabolizma aktivitelerini anlamalarına temel oluşturulmak
4 1342150 Canlının en küçük birimi olan hücrenin yapısında gerçekleşen kimyasal olayları öğrenmek
5 1342151 Canlıların yapısındaki hiyerarşik düzeni öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak