Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE204 Biyolojide Öğretim Programları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına Biyoloji Öğretim programını daha önceki programlarla karşılaştırılarak tanıtılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TTKB (2018). Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9,10,11,12. sınıflar) Öğretim programı. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Biyoloji Öğretim Programının amacı, içeriği, öğrenme ve öğretme yaklaşımları ile değerlendirme bölümlerinin daha önceki biyoloji programları ile ilişkilendirerek öğretilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 26 26
29 Bireysel Çalışma 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
2 Biyoloji dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; 2. hafta Biyoloji Dersi Öğretim Programının Geçmişten Günümüze Gelişimi.docx
https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/26530/276943
Biyoloji Dersi Öğr Prog 9 sınıf 2007.pdf
Biyoloji Dersi (9. sınıf) Öğretim Programı 2011.pdf
2013 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
3 Güncel biyoloji dersi öğretim programının yaklaşımı, 3. hafta GÜNCEL BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YAKLAŞIMI.docx
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=361
4 Güncel biyoloji dersi öğretim programının içeriği, 4. hafta GÜNCEL BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİ.docx
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=361
https://www.mebders.com/kategori/367-2019-2020-yili-9sinif-pdf-ders-kitaplari/2
5 Güncel biyoloji dersi öğretim programının geliştirmeyi amaçladığı beceriler; 5 . hafta Güncel biyoloji dersi öğretim programının geliştirmeyi amaçladığı beceriler;.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=361
6 Güncel biyoloji dersi öğretim programının öğrenme ve alt öğrenme alanları; 2018 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
7 Güncel biyoloji dersi öğretim programının kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, 2018 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
8 Ara sınav
9 Güncel biyoloji dersi öğretim programının diğer derslerle ilişkisi 2018 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
10 Güncel biyoloji dersi öğretim programında kullanılan yöntem ve teknikler 2018 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
11 Güncel biyoloji dersi öğretim programında kullanılan yöntem ve teknikler 2018 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
12 Güncel biyoloji dersi öğretim programında kullanılan araç-gereç ve materyaller; 2018 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
13 Güncel biyoloji dersi öğretim programında kullanılan ölçme değerlendirme yaklaşımı; 2018 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
14 Öğretmen yeterlilikleri. BİYOLOJİ öğretmen yeterlilikleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296801 Biyoloji Öğretim programının amacını kavrar
2 1296821 Biyoloji Öğretim programının içeriği, öğrenme ve öğretme yaklaşımları ile değerlendirme yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4
2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek