Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciler tarafından yürütülecek olan etkinlikler sayesinde öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Nazan OCAK İSKELELİ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Coşkun, H. (2009) Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2008). Topluma hizmet uygulamalar›. Ankara: Pegema Yayıncılık Sönmez, Ö. F. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi ve Tanımlar. Aksoy, B., Çetin, T., Sönmez, Ö. F. (Ed.). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: PegemA Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
12 Takım/Grup Çalışması 2 16 32
22 Proje Hazırlama 1 22 22
23 Proje Sunma 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin sunulması. Toplumun güncel sorunlarını belirleme. Sosyal sorumluluk projesinin tanımı ve proje hazırlama aşamaları
2 Bireysel rapor nasıl hazırlanır? Etkinlik raporu ve proje raporu hazırlama
3 Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin tartışılması
4 Topluma hizmet çalışmlarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması
5 Proje türünün belirlenmesi ve görevlendirmelerin yapılması
6 Proje için araştırmaların yapılması
7 Projelerin yürütülmesi
8 Ara Sınav
9 Projelerin yürütülmesi
10 Projelerin yürütülmesi
11 Projelerin yürütülmesi
12 Projelerin yürütülmesi
13 Projelerin yürütülmesi
14 Projelerin yürütülmesi
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517040 1.Öğrenciler topluma hizmet uygulamalarının önemini açıklayabilecek ve tartışabileceklerdir.
2 1517041 2.Öğrenciler toplumun sosyal ve güncel sorunları belirleyebileceklerdir.
3 1517044 3.Öğrenciler toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler üretebileceklerdir.
4 1517045 4.Öğrenciler sosyal konularda toplumu bilgilendirme adına düzenlenen konferans, panel, kongre vb. etkinliklere katılmanın önemini anlayacaklardır.
5 1517046 5.Öğrenciler işbirliğine dayalı çalışmanın önemini açıklayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 3
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek