Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE308 Bilimsel Muhakeme Becerileri 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarına bilimsel muhakeme ve özelliklerini, bilimsel muhakemenin fen başarısı ile ilişkisini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İLBİLGE DÖKME (2019) Bilimsel Muhakeme Becerileri İle Düşünme Sanatı, 317 sayfa, Anı Yayıncılık

Dersin İçeriği

Bilimsel muhakemenin özellikleri ve fen başarısı ile ilişkisi; bilimsel muhakeme ve kavram öğretimi; soyut işlemler dönemi özellikleri; değişkenleri belirleme ve kontrol etme (bağımlı ve bağımsız değişken, kontrol edilen değişken vb.); ilişkisel düşünme; kombinasyonel düşünme; olasılıklı düşünme; orantısal düşünme; hipotetik düşünme; tahmin-gözlem-açıklama yöntemi ile bilimsel muhakeme; fen eğitimi yoluyla bilişsel gelişimi hızlandırma etkinlikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 13 26
19 Beyin Fırtınası 1 13 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
34 Okuma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel muhakeme ve özellikleri FBAE308-1.pdf
2 Bilimsel muhakemenin özellikleri ve fen başarısı ile ilişkisi
3 Bilimsel muhakeme ve kavram öğretimi
4 Bilimsel muhakeme ve kavram öğretimi
5 Soyut işlemler dönemi özellikleri
6 Değişkenleri belirleme ve kontrol etme (bağımlı ve bağımsız değişken, kontrol edilen değişken vb.)
7 İlişkisel düşünme
8 İlişkisel düşünme
9 Ara Sınav
10 Olasılıklı düşünme
11 Orantısal düşünme
12 Hipotetik düşünme
13 Tahmin-gözlem-açıklama yöntemi ile bilimsel muhakeme
14 Fen eğitimi yoluyla bilişsel gelişimi hızlandırma etkinlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1553446 Bilimsel muhakemenin özelliklerini tanımlar.
2 1553447 Bağımlı ve bağımsız değişken belirler.
3 1553448 Bilimsel muhakemenin fen başarısı ile ilişkisini açıklar.
4 1553449 Tahmin-gözlem-açıklama yöntemi ile bilimsel muhakemeyi açıklar.
5 1553450 Fen eğitimi yoluyla bilişsel gelişimi hızlandırma etkinlikleri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4
3 4 1 3 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
4 2 4 2 2 5 4 5 3 2 4 5 3 5 4 3 5
5 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek