Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD501 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çağdaş psikolojik danışma kuramlarının bilgisine sahip olma. Kuramların avantaj ve dezavantajlarını değerlendirme. Kendi psikolojik danışma stilini belirleme. Örnek vakalara tepkide bulunabilme farklı yaklaşımlar ele alınarak vakayı kavramsallaştırabilme. Etik ve kültürel duyarlılığa sahip olabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel TOPKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders öncesi konu ile ilgili kaynak kitap ve makalelerin okunması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akkoyun, F. (2013). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Voltan Acar, N. (2014). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları. Frew, J. & Spiegler, M.D. (2012). Contemporary Psychotherapies for a Diverse World.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş psikolojik danışma kuramlarının tarihi ve amprik içeriği incelenir. Danışanın davranışlarını, duygularını, düşüncelerini ve aile öyküsünü temel alan yaklaşımlar ele alınır. Danışanın kültürel ve etik duyarlılığının işlevi öğrenilir. Çağdaş psikolojik danışma kuramlarının kanıta dayalı uygulamaları ele alınır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 14 30 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 9 126
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Psikoterapi sistemleri: Teoriler arası bir bakış 4 October, 2020 - Loom Recording çağdaş pdk.mp4
2 Psikanaliz 10 October, 2020 - Loom Recording (1).mp4
3 Jungcu Analiz ve Terapi 18 October, 2020 - Loom Recording.mp4
4 Adlerci Terapi. 25 October, 2020 - Adler ve Bireysel Terapi 4. Hafta.mp4
5 Varoluçcu Terapi 31 October, 2020 - Loom Recording.mp4
6 Kişi merkezli terapi. 31 October, 2020 - Loom Recording (1).mp4
7 Gestalt Terapi. 15 November, 2020 - Loom Recording.mp4
8 Davranışçı Terapi.
9 Ara sınav.
10 Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi.
11 Bilişsel Terapi
12 Gerçeklik Terapisi.
13 Feminist Terapi
14 Pozitif Psikoterapi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574174 Çağdaş Psikolojik Danışma Yaklaşımlarının Bilgisine Sahip Olma.
2 1574175 Kendi Psikolojik Danışma Stili Üzerine Düşünme
3 1574176 Etik Duyarlılığa Sahip Olma
4 1574177 Kanıta Dayalı Psikolojik Danışmanın Önemini Bilme
5 1574178 Vaka Örneklerine Uygun Tepkiler Verebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78792 İnsanın yaşam boyunca bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki, kişilik vb. özelliklerinin gelişimini gelişim kuramları çerçevesinde açıklar. Gelişim sürecini kesintiye uğratan durumları tespit ederek gelişim dönemleri ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
2 78796 Patolojik durumları, normal ve anormal davranışların neler olduğunu ifade edebilir. Ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
3 78793 Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
4 78794 Rehberlik hizmetlerini sunarken uyulması gereken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri açıklayabilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra etme farkındalığı taşır.
5 78795 Araştırma becerilerini meslek yaşamında karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır. Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapı ve bilişim becerilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek