Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD503 Temel Psikolojik Danışma Teknik ve Becerileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrayarak temel psikolojik danışma becerilerini etkili biçimde kullanabilmelerini ve terapötik koşulları oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ercümend ERSANLI

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yeniden Terapötik İletişim Temel Psikolojik Danışma Becerileri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin İçeriği Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerileri; Temel Psikolojik Danışma Becerileri: Dikkati Verme, Soru Sorma, Teşvik Etme, İçerik Yansıtma, Duygu Yansıtma, Özetleme; Temel Psikolojik Danışma Becerilerini Bütünleştirme; İleri Düzey Psikolojik Danışma Becerileri: Odaklanma, Yorumlama, Yüzleştirme, Kendini Açma, Anlık Olma, Geribildirim, Bilgi Verme; Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerilerinin Bütünleştirilmesi. Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği Hafta Teorik 1 Psikolojik Danışmanlığın Dayandığı Temelleri 2 Psikolojik Danışmanlığı Gerekli Kılan Durumlar 3 Psikolojik Yardım İlişikisi 4 Yardım Etme Becerileri 5 a. Dinleme Becerisi 6 b. Anlama ve Anladığını Anlatma Becerisi 7 Soru Sorma ve Kendini İfade Etme Becerisi 8 Arasınav 9 Yetme Teknikleri 10 Yetme Teknikleri 11 Çözümü Kolaylaştırma 12 Yardımı Sonlandırma Becerisi 13 Danışanın Destek Alma ve Gelişim İsteği 14 Yetme Teknikleri Uygulaması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 14 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 36 36
2 Final Sınavı 1 72 72
5 Derse Katılım 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojik Danışmanlığın Dayandığı Temeller - - 1-14.docx
2 Psikolojik Danışmanlığı Gerekli Kılan Durumlar
3 Psikolojik Yardım İlişkisi
4 Yardım Etme Becerileri
5 Dinleme Becerisi
6 Anlama ve Anladığını Anlatma Becerisi
7 Soru Sorma ve Kendini İfade Etme Becerisi
8 Arasınav
9 Yedme Teknikleri
10 Yedme Teknikleri
11 Çözümü Kolaylaştırma
12 Yardımı Sonlandırma Becerisi
13 Danışanın Destek Alma ve Gelişim İsteği
14 Yetme Teknikleri Uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613419 Psikolojik danışma sürecini ve aşamalarını açıklayabilme
2 1559747 Psikolojik danışma sürecini ve aşamalarını açıklayabilme
3 1613420 Terapötik koşulları tanımlayabilme
4 1613421 Psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulların önemini ve işlevini kavrayabilme
5 1613422 Psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel ve ileri düzey becerilerin birbiri ile olan ilişkisini açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78792 İnsanın yaşam boyunca bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki, kişilik vb. özelliklerinin gelişimini gelişim kuramları çerçevesinde açıklar. Gelişim sürecini kesintiye uğratan durumları tespit ederek gelişim dönemleri ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
2 78796 Patolojik durumları, normal ve anormal davranışların neler olduğunu ifade edebilir. Ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
3 78793 Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
4 78794 Rehberlik hizmetlerini sunarken uyulması gereken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri açıklayabilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra etme farkındalığı taşır.
5 78795 Araştırma becerilerini meslek yaşamında karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır. Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapı ve bilişim becerilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 3
3 4 4
4 3 3
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek