Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD504 Evlilik ve Aile Danışması Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Aile Danışmanlığı süreci, aile danışmanlığı kuramları ve önleyici programlar hakkında bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Meryem VURAL BATIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Evlilik İlişkilerini Geliştirme- Kuram ve Uygulama (Yazar: Kurtman Ersanlı, Melek Kalkan), Ankara: Nobel Yayınevi, 2008. 2.Aile Danışmanlığı (Yazar: Serap Nazlı), Ankara: Nobel Yayınevi. 3. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış ( Nilüfer Özabacı, Zülal Erkan), Ankara: Pegem yay, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aile ve evlilik kavramları, aile danışmanlığı yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 5 50
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aile ve evlilik kavramlarına genel bir bakış EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 1. aile danışmasına giriş.pptx
aile danışması kuramları- 1.ders videosu.mp4
2 Sistem yaklaşımı EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 2. aile sistemi.pptx
aile danışması kuramları- 2.ders videosu.mp4
3 Aile yaşam döngüsü EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 3. aile yaşam döngüsü.pptx
aile danışması kuramları- 3.ders videosu.mp4
4 Aile danışmasının yapısal özellikleri Aile danışması süreci aile danışması kuramları- 4.ders videosu.mp4
EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 4. aile danışması süreci.pptx
5 Psikanalitik aile danışması Örnek vaka üzerinde genogram hazırlama EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 5. psikanalitik aile danışması kuramı-bowen.pptx
aile danışması kuramları- 5.ders videosu.mp4
6 Yapısal aile danışması Vaka örneği EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 6. yapısal aile danışması.pptx
aile danışması kuramları- 6.ders videosu.mp4
7 Yaşantısal aile danışması EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 7. yaşantısal aile danışması.pptx
aile danışması kuramları- 7.ders videosu.mp4
8 Stratejik aile danışması EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 8. stratejik aile danışması.pptx
aile danışması kuramları- 8.ders videosu.mp4
9 arasınav
10 Çözüm odaklı aile danışması ve Öyküsel aile danışması EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 9. çözüm odaklı öyküsel aile danışması.pptx
aile danışması kuramları- 9.ders videosu.mp4
11 Aile terapisinde süreç yapılandırma- vaka formülasyonu EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 10 aile terapisinde süreç yapılandırma- vaka formulasyonu.pptx
aile danışması kuramları- 10.ders videosu.mp4
12 aile terapisinde müdahale EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 11 aile terapisinde müdahale.pptx
aile danışması kuramları- 11.ders videosu.mp4
13 Aile danışmanlığında etik kurallar ve ilkeler EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 12 etik ilkeler kurallar.pptx
aile danışması kuramları- 12.ders videosu.mp4
14 Evlilik İlişkisini Geliştirme -İletişim becerileri ve çatışma çözme becerileri EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 13- evlilik ilişkilerini geliştirme 1.pptx
aile danışması kuramları- 13.ders videosu.mp4
15 Evlilik İlişkisini Geliştirme- eş desteği ve yakınlık EVLİLİK VE AİLE DANIŞMASI KURAMLARI- 14- evlilik ilişkilerini geliştirme 2.pptx
aile danışması kuramları- 14.ders videosu.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560763 Evlilik ve aile danışmanlığı sürecini bilme
2 1560767 Evlilik ve aile danışmanlığında kuramsal yaklaşımları öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78792 İnsanın yaşam boyunca bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki, kişilik vb. özelliklerinin gelişimini gelişim kuramları çerçevesinde açıklar. Gelişim sürecini kesintiye uğratan durumları tespit ederek gelişim dönemleri ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
2 78796 Patolojik durumları, normal ve anormal davranışların neler olduğunu ifade edebilir. Ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
3 78793 Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
4 78794 Rehberlik hizmetlerini sunarken uyulması gereken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri açıklayabilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra etme farkındalığı taşır.
5 78795 Araştırma becerilerini meslek yaşamında karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır. Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapı ve bilişim becerilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek