Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders; aile danışmanlığı ve önemi, aile danışmanlığının tarihçesi, aile kavramı, aile kuramları, aile tipleri, evlilik öncesi dönem ve evlilik, aile döngüsü, ebeveynlik ve boşanma danışmanlığı, aile danışmanlığı süreci, temel danışma becerileri, aile problemlerinin tanılanması, uygun girişimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgileri içermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BARUT

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ailede Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar
2 Aile ve İletişim
3 Aile Sağlığının Geliştirilmesinde Uygulamalar
4 Aile Danışmanlığında Olgu Tartışması
5 Aile Terapisinde İlk Görüşme
6 Birinci seansın değerlendirilmesi ve sonraki seanslar
7 Aile Terapisinde bazı teknikler
8 Boşanma sürecinde psikoterapi
9 Eş Terapisi ve Boşanma
10 Eş Terapisinde dikkat edilmesi gerekenler
11 Kıskançlık Döngüsü
12 Özürlü Aile Danışması
13 Yeniden Evlenme Sürecinde Terapi
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556068 Aile Terapisinde seans dinamiklerini anlar ve uygular
2 1556069 Aile Terapisinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78792 İnsanın yaşam boyunca bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki, kişilik vb. özelliklerinin gelişimini gelişim kuramları çerçevesinde açıklar. Gelişim sürecini kesintiye uğratan durumları tespit ederek gelişim dönemleri ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
2 78796 Patolojik durumları, normal ve anormal davranışların neler olduğunu ifade edebilir. Ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
3 78793 Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
4 78794 Rehberlik hizmetlerini sunarken uyulması gereken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri açıklayabilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra etme farkındalığı taşır.
5 78795 Araştırma becerilerini meslek yaşamında karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır. Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapı ve bilişim becerilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1
2 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek