Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD514 Ailede Kriz ve Krize Müdahale 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin aile yaşam döngüsü içerisindeki kriz kavramını, krizin nedenleri ve etkili müdahale yöntemleri konusunda danışanlarına gerekli psikolojik destek sağlamayı kavrayabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hatice Kumcağız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kesici, Ş., Bayrakcı-Köklü, E., Mert, A., Kiper, C. (2014). Vaka Örnekleriyle Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri. Ankara : Nobel yayınevi. 2. Nazlı, S. (2001). Aile Danışmanlığı. Ankara : Nobel Yayınevi. 3. Frank M. Dattilio, Arthur, E. Jongsma, JR. (2013). Aile Terapisi Tedavi planlayıcısı (Edit. Sean D. Davis). (Çev.Edit. Azizi yıldırım, İbrahim Kurt). Ankara : Nobel yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin kapsamını, ailede meydana gelebilecek kriz ve nedenleri, krize karşı etkili müdahale yöntemlerini başlatabilme ve sonlandırabilme oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriz kavramı ve krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki yeri Kriz kavramı ve krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki yeri.ppt
(1.ders) fbe-zsrx-gzy (2020-10-06 at 00_52 GMT-7).mp4
2 Gelişimsel ve Durumsal Krizler, Krize Müdahale ve Önlemenin Genel İlkeleri Gelişimsel ve Durumsal Krizler, Krize Müdahale ve Önlemenin Genel İlkeler.ppt
(2.ders) axa-dghr-dgx (2020-10-09 at 07_58 GMT-7) (2).mp4
3 Farklı Kuramsal Yaklaşımlara Göre Krize Müdahale Stratejileri Krize Müdahale ABC Modeli Krize müdahale stratejileri.ppt
(3.ders) wnp-cmzn-cpe (2020-10-15 at 04_39 GMT-7) (1).mp4
4 Yas ve kayıp sürecinde Kriz Yönetimi Yas ve kayıp sürecinde Kriz Yönetimi.ppt
5 Grief and loss process in Crisis Management Ailede sağlık sorunları ile başa çıkabilme sürecinde kriz Yönetimi (1).pptx
6 Madde Kullanımında kriz danışmanlığı Madde kullanımında kriz danışmanlığı.pptx
7 Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetim Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetim.pptx
8 Ara sınav
9 Boşanma sürecinde kriz danışmanlığı Boşanma sürecinde kriz danışmanlığı.pptx
10 Çocuğun ihmal ve istismarının psikolojik yönleri ve kriz danışmanlığı Çocuk ihmal ve istismarında aile bireylerine yaklaşım Çocuğun ihmal ve istismarının psikolojik yönleri ve kriz danışmanlığı Çocuk ihmal ve istismarında aile bireylerine yaklaşım.pdf
11 Ailede şiddete maruz kalan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı Ailede şiddete maruz kalan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı.pdf
12 Ailede şiddete uygulayan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı Ailede şiddete uygulayan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı.pdf
13 Olgu sunumları
14 Olgu sunumları, Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573311 Aile yaşam döngüsü içerisindeki krizi tanımlayabilme,
2 1573312 Ailede krize neden olabilecek durumları kavrayabilme,
3 1573313 Yaşantı sürecinde ailede karşılaşılabilecek kriz durumlarını yönetebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78792 İnsanın yaşam boyunca bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki, kişilik vb. özelliklerinin gelişimini gelişim kuramları çerçevesinde açıklar. Gelişim sürecini kesintiye uğratan durumları tespit ederek gelişim dönemleri ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
2 78796 Patolojik durumları, normal ve anormal davranışların neler olduğunu ifade edebilir. Ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
3 78793 Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
4 78794 Rehberlik hizmetlerini sunarken uyulması gereken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri açıklayabilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra etme farkındalığı taşır.
5 78795 Araştırma becerilerini meslek yaşamında karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır. Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapı ve bilişim becerilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4
2 4 4 5 4 4
3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek