Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD516 Aile ve Özel Eğitim 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Aileleri çocukları ile ilgili gerçekçi beklentilere ulaştırmak. Engel türü ve dereceleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak. Toplumsal duyarlılığı arttırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yaşar BARUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özel eğitime giriş / Lisans yayıncılık Özel eğitimde aile eğitimi / Pegem akademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Özel eğitimin nedenlerini bilmek, türü ve dereceleri hakkında bilgi sahibi olup bunları aileye aktarabilmek. Aile eğitimi ve danışmanlığı hakkında yetkinlik kazanmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ailelere danışmanlık ve rehberlik Aile Katılımı ve Eğitimi(A).ppt
2 Aileye Özel eğitim bilgisi AİLE İNCELEMERERİNİN AMACI (2) A.ppt
3 Aile Bilgilerinin toplanması ve planlanması Ailelere danışmanlık rehberlik (1) A.pptx
4 Anne- Baba ve Çocuk ana-baba ve çocuk (2).ppt
5 Aile eğitimi uygulama modelleri Aile eğitimi uygulama modelleri (1).pptx
6 Ailelerin güçlükleri ve sorunları ailelerin güçlükleri (2).doc
7 Aile tutumları
8 Aile katılımı ve eğitimi
9 Aile incelemelerinin amacı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1616546 Özel eğitime gerek duyan çocukların, ailelerinin gereksinimlerini bilir.
2 1616547 Özel eğitim ile ilgili temel kavramları bilir ve bu bilgileri aileler ile paylaşabilir.
3 1616548 Toplumun özel eğitime gereksinim duyan çocuklara bakışını değiştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78792 İnsanın yaşam boyunca bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki, kişilik vb. özelliklerinin gelişimini gelişim kuramları çerçevesinde açıklar. Gelişim sürecini kesintiye uğratan durumları tespit ederek gelişim dönemleri ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
2 78796 Patolojik durumları, normal ve anormal davranışların neler olduğunu ifade edebilir. Ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
3 78793 Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
4 78794 Rehberlik hizmetlerini sunarken uyulması gereken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri açıklayabilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra etme farkındalığı taşır.
5 78795 Araştırma becerilerini meslek yaşamında karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır. Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapı ve bilişim becerilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4 4
2 3 3 2 3 3
3 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek