Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD504 Evlilik ve Aile Danışması Kuramları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Aile Danışmanlığı süreci, eş seçimi, aile danışmanlığı kuramları ve önleyici programlar hakkında bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Meryem VURAL BATIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Evlilik İlişkilerini Geliştirme- Kuram ve Uygulama (Yazar: Kurtman Ersanlı, Melek Kalkan), Ankara: Nobel Yayınevi, 2008. 2.Aile Danışmanlığı (Yazar: Serap Nazlı), Ankara: Nobel Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aile ve evlilik kavramları, aile danışmanlığı yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 5 50
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aile ve evlilik kavramlarına genel bir bakış
2 İşlevsel ve işlevsel olmayan aileler
3 Sistem yaklaşımı
4 Aile danışmanlığının yapısal özellikleri
5 Aile danışmanlığı süreci
6 Psikanalitik aile danışmanlığı
7 Genogram hazırlama
8 Yapısal aile danışmanlığı
9 İnsancıl aile danışmanlığı
10 Bilişsel-davranışçı aile danışmanlığı
11 Stratejik aile danışmanlığı
12 Öyküsel aile danışmanlığı
13 Çözüm odaklı aile danışmanlığı
14 Evlilik İlişkisini Geliştirme Programı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560817 Evlilik ve aile danışmanlığı sürecini bilme
2 1560818 Evlilik ve aile danışmanlığında kuramsal yaklaşımları öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78792 İnsanın yaşam boyunca bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki, kişilik vb. özelliklerinin gelişimini gelişim kuramları çerçevesinde açıklar. Gelişim sürecini kesintiye uğratan durumları tespit ederek gelişim dönemleri ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
2 78796 Patolojik durumları, normal ve anormal davranışların neler olduğunu ifade edebilir. Ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
3 78793 Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
4 78794 Rehberlik hizmetlerini sunarken uyulması gereken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri açıklayabilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra etme farkındalığı taşır.
5 78795 Araştırma becerilerini meslek yaşamında karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır. Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapı ve bilişim becerilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek