Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES705 İleri Fonsiyonel Anatomi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İnsan Anatomisi, Sindirim, Sinir, Üreme, Dolaşım, Boşaltım Gibi Sistemler Öğretilmesi, Bu Alandaki Özel Ve Detaylı Bilgilerin Verilmesi Ve Bu Bilgilere Ulaşabilme Metotlarının Öğretilmesi. Kas Ve İskelet Sistemi Bilgilerin Verilmesi. Hareket Analizleri Yorumlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Erol Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Haydar Demir El, Nazan Koşar İnsan Anatomisi Ve Kinesiology. Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı,2006 Anatomi Atlası, Birol Yayınevi.2002 İnsan Anatomisine Giriş, Prof. Dr. L. Bilkem Süzen 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan Anatomisi, Sindirim, Sinir, Üreme, Dolaşım, Boşaltım sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 4 1 4
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
22 Proje Hazırlama 5 1 5
23 Proje Sunma 5 1 5
27 Makale Yazma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Anatomisine Giriş Anatomik Terimler Ve İnsan Yapısının Organizasyonu Fonksiyonel Anatomi.mp4
BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-1.pptx
2 Hücre Ve Dokular, Deri Ve Yardımcı Organları BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-2.pptx
16.10.2020 iLERİ Fonksiyonel Anatomi.mp4
3 Sinir Sistemi Ve Endokrin Sistemi BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-3.pptx
Fonksiyonel Anatomi 3. hafta Aksekron ders.mp4
4 Duyu Organları BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-4.pptx
5 Solunum Sistemi Ve Üreme Sistemi BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-5.pptx
6 Dolaşım Sistemi BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-6.pptx
7 Kasların yapı ve işlevi BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-7.pptx
8 Kaslar BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-8.pptx
9 Hareket Sistemi (Kas Sistemi) BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-9.pptx
10 Hareket Sistemi (Kas Sistemi) BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-10.pptx
11 Gövde Ve Gövde Hareketlerinin Kas Analizi, Üst Ekstremiteler (Üyeler) Ve Hareketlerinin Kas Analizi, BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-11.pptx
12 Alt Ekstremiteler (Üyeler) Ve Hareketlerinin Kas Analizi BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-12.pptx
13 Motor Hareketlerin Kinesiyolojik Analizi BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-13.pptx
14 Spor Dallarına İlişkin Temel Hareketlerin Kas Analizi Final Sınavı BES705 -İleri Fonksiyonel Anatomi Hafta-14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574230 Hücre ve dokuların işlevini ve yapılarını kavrayabilme
2 1574231 Sistemler hakkında bilgileri kavrayabilme
3 1574232 Dolaşım sistemini kavrayabilme
4 1574233 Hareket Sistemini (Kas Ve İskelet) Kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78701 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 78702 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 78703 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 78704 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 78705 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 78706 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 78707 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 78708 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 78709 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 78710 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 78711 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 78712 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 78713 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek