Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES710 Değişik Yaşlarda Spor ve Sağlık İlişkileri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı yaşamın farklı dönemlerinde (çocukluk, gençlik ve yaşlılık) insan organizmasında meydana gelen değişimlerin anlaşılması, farklı yaşam evrelerinde hangi tür egzersizlerin uygun olabileceğinin belirlenebilmesi, egzersizlerin doğru formlarının öğrenilmesi, her yaşta sağlıklı ve zinde olmak için egzersizin öneminin bilinmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Levent BAYRAM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocuk ve Spor - Sedat Muratlı Çocuk, Kadın, Yaşlı ve Özel Gruplarda Egzersiz - Mehmet Günay&İbrahim Cicioğlu&Elif Şıktar&Erdinç Şıktar

Dersin İçeriği

Çocuğun gelişim dönemleri, fiziksel özellikleri, egzersiz prensipleri, yetişkinlikte hareketsizlik, egzersiz ve sporun faydaları, yaşlılıkta oluşan değişiklikler, yaşlılık sınıflandırması, yaşlılık sporunun kuralları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 1 13
28 Makale Kritik Etme 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 18 2 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar
2 Fiziksel ve motor gelişim dönemleri
3 Çocuklarda fiziksel uygunluk
4 Çocuklarda yaş gruplarına göre oyun ve egzersizler
5 İlgili araştırmaların incelenmesi
6 Yetişkinlikte sedanter yaşam ve sağlık riskleri
7 Sporun sağlık üzerinde koruyucu, düzenleyici ve iyileştirici etkileri
8 Sağlık için egzersiz reçetesi
9 Ara sınav
10 Yaşlılığın sınıflandırması ve yaşlılıkta oluşan değişiklikler
11 Fiziksel kapasite ve yaşlılık
12 Yaşlılıkta egzersiz programı düzenleme
13 Egzersiz programları uygulanırken kurallar, prensipler
14 İlgili araştırmaların incelenmesi
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1565841 Gelişim ile ilgili temel kavramları anlayabilme ve yorumlayabilme
2 1565842 İnsan organizmasının gelişim dönemlerini ve bu dönemlerin özelliklerini bilme
3 1565843 Her yaşta fiziksel aktivite ve sporun organizma üzerindeki etkilerini bilme
4 1565844 Yaş dönemine uygun fiziksel aktivite programları hazırlayıp, yaptırabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78701 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 78702 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 78703 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 78704 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 78705 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 78706 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 78707 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 78708 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 78709 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 78710 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 78711 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 78712 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 78713 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 3 4 3
2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3
3 4 5 5 5 4 5 3 5 5 3 4 5 4
4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek