Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES720 Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Rehabilitasyon Tanımı, İçeriği, Tedavisi, Rehabilitasyonda Multidisipliner Ekip Çalışması, Egzersiz Sırasında İnsan Vücudunda Meydana Gelen Fizyolojik Değişikliklerin Temellerini Öğrenmek, Akut Ve Kronik Egzersizin Etkilerini Bilmek,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meral Hazır, ’Spor Masajı Teori ve Uygulaması’, Ankara-2001. Otman S.A. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, 5. baskı, Ankara, 2015. Roy Berthold, ‘Bilimsel Masaj Tekniği’ Çev.Ahu Tunçgil, İstanbul-1996. American Physical Therapy Association (APTA), World Confederation for Physical Therapy (WCPT) dökumanları

Dersin İçeriği

İnsan Anatomisi, Masaj Hareketleri, Uygulama Şekilleri Ve Yöntemleri Öğrenimi Egzersiz Performansını Değerlendirmenin Temel Prensiplerini Bilmek, Egzersizin Farklı Yaş Ve Cinsiyetlerdeki Etkilerinin Farklarını Bilmek, Farklı Çevre Koşullarında Egzersize Olan Cevaplardaki Değişiklikleri Bilmek. Öğrencilerin Toplumda Özel İhtiyaçları Olan Kişilerin Fitnes Ve Sağlığını Geliştirmek İçin Egzersiz Programı Oluşturma Ve Uygulama,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 2 8
2 Final Sınavı 4 2 8
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 40 1 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 2 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Egzersiz ve Rehabilitasyon Nedir? 1HAFTA~1.DOC
2 Omuz Egzersizleri ve Rehabilitasyonu 2HAFTA~1.DOC
3 Bel Egzersizleri ve Rehabilitasyonu 3HAFTA~1.DOC
4 Boyun ve Omuz Egzersizleri 4HAFTA~1.DOC
5 Ostrepoza Egzersiz 5. Hafta(Ostrepoza Egzersiz)MC.docx
6 Doğum Öncesi Ve Sonrası Egzersiz Ve Rehabilitasyon 6HAFTA~1.DOC
7 Ara Sınav 7. Hafta(Ara Sınav)MC.docx
8 Egzersiz Tedavisi, Spor Sakatlıkları 8HAFTA~1.DOC
9 Egzersiz ve Rehabilitasyonda Masajın Etkisi 9HAFTA~1.DOC
10 Spor Travmalarında Rehabilitasyon İlkeleri 10HAFT~1.DOC
11 Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisinde Vitamin Ve Ergonojik Yardım 11HAFT~1.DOC
12 Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisinde Vitamin Ve Ergonojik Yardım 12HAFT~1.DOC
13 Kişisel Egzersiz Rehabilitasyonu Programı Hazırlanmasındaki İlkeler 13HAFT~1.DOC
14 Yaşlılarda Egzersiz Rehabilitasyon Programları 14HAFT~1.DOC

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555753 Rehabilitasyon ekip çalışmasını bilir
2 1555754 İlgili özel konuların uygulama prensipleri konusunda teorik bilgiler kazanır
3 1555755 İlgili özel konularda egzersiz ve rehabilitasyona ilişkin tedavi yöntemlerini uygular
4 1555756 Masajın anatomisi, sınıflandırılması ve tedavi yöntemlerini kavrayabilme
5 1555757 Öğrencilerin fizyoterapi değerlendirmesini yapabilir, tedavi programını çizip sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78701 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 78702 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 78703 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 78704 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 78705 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 78706 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 78707 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 78708 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 78709 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 78710 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 78711 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 78712 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 78713 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4
2 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5
3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3
4 4 3 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3
5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek