Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES730 Seçkin Sporcu Beslenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Profesyonel ve amatör düzeyde spor yapan kişilerin beslenmelerinde dikkat edilmesi gerekenler noktaları öğrenir. Sporcunun cinsiyetine, yaşına, günlük fiziksel aktivitesine ve yaptığı spor çeşidine göre antrenman ve müsabaka dönemlerine göre düzenlemeler yapılarak besinlerin yeterli ve dengeli bir biçimde alınmasına yönelik konular incelenmesi amaçlanır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özge Yüceloğlu KESKİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal, Ayşe (2003). Sosyal Eşitsizliklerin Beslenmeye Etkisi. H.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), Özel Eki, Ankara. Baysal, A. (2009). Beslenme. (onikinci baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayınevi, 560. Baysal A. Beslenme, 12.Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2012. Carley A. Anemia: When Is it Iron Deficiency? Pediatr Nurs 2003;29: 127-133. Ersoy G., “Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme”, Nobel Yayın Dağıtım, 3. Baskı, s.104, Ankara, 2004. Ersoy G., “Sağlıklı Yaşam, Spor ve Beslenme”. GSGM Baskı, s. 46, Ankara, 1995. Güneş Z., “Spor ve Beslenme”. Antrenör ve Sporcu El Kitabı, 4. Baskı, Nobel Yayın dağıtım, s.6, Ankara, 2005. Paker S., Sporda Beslenme, Gen matbaacılık, 3. baskı, Ankara, 2004. Fink HH., Burgoon LA., Mikesky AE., “Practional Applications in Sports Nutrition”, Jones and Bartlett Publishers, pp.332, 363-428, Canada, 2006. Tipton KD., Elliott TA., Ferrando AA., Aarsland AA., Wolfe RR., “Stimulation of muscle anabolism by resistance exercise and ingestion of leucine plus protein”, Appl Physiol Nutr Metab, 34(2), pp. 151-61, 2009.

Dersin İçeriği

Sporcunun cinsiyetine, yaşına, günlük fiziksel aktivitesine ve yaptığı spor çeşidine göre antrenman ve müsabaka dönemlerine göre düzenlemeler yapılarak besinlerin yeterli ve dengeli bir biçimde alınmasına yönelik konular incelenmesi amaçlanır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme, Beslenmenin Egzersiz Performansı Üzerine Etkisi 1. slayt seçkin sporcu beslemesi.docx
2 Egzersizde karbonhidratların rolü nedir? 2. slayt seçkin karbonhidrat.docx
3 Egzersizde proteinlerin rolü nedir? 3. slayt seçkin sporcu beslenmesi.docx
4 Egzersizde yağların rolü nedir? 4.slyt seçkin sporcu beslenmesi.docx
5 Egzersizde Sıvı ALımı 5. slayt seçkin sporcu beslenmesi.docx
6 Ergojenik destek nedir? Sınıflandırılması nasıl yapılır? 6. slayt seçkin sporcu beslenmesi.docx
7 Vitamin ve mineral takviyeleri nelerdir? 7. slayt seçkin sporcu beslenmesi.docx
8 Protein takviyeleri; Whey Proteini ve Kazein, Dallı zincirli proteinler 8. slayt Seçkin sporcu Beslenmesi.docx
9 ARASINAV 9.Slayt Seçkin sporcu Vize yeni.docx
10 Kreatinin tanımı nedir?Etkileri nelerdir? 10.slayt seçkin sporcu beslenmesi.docx
11 Karnitin nedir?Etkileri nelerdir? 12. slayt seçkin sporcu beslenmesi.docx
12 Dayanıklılık Sporlarında Beslenme 12. slayt seçkin sporcu beslenmesi.docx
13 Takım Sporlarında Beslenme 13. slayt seçkin sporcu beslenmesi yeni.docx
14 Kuvvet sporlarında beslenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78701 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 78702 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 78703 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 78704 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 78705 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 78706 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 78707 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 78708 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 78709 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 78710 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 78711 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 78712 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 78713 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.