Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE604 Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda bilgi seviyelerini artırmak ve güncel araştırmalar ışığında verimli uzaktan öğrenme ve öğretme ortamlarının nasıl olması gerektiği hususunda yetkin hale gelmelerini hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Michael Simonson, Sharon E. Smaldino, Michael Albright, and Susan Zvacek (2008) Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (4th Edition). - Alanla ilişkili öncü makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uzaktan eğitimin kuramsal altyapısı, mevcut uygulamalar, konu ile ilgili araştırmalar, temel uzaktan eğitim teknolojileri, örnek uygulamalar, problem ve araştırmaya dayalı tartışmalar. Örgün eğitimdeki bir dersin uzaktan eğitime dönüştürülmesinin deneyimlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 50 1
54 Ev Ödevi 10 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 10 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 13 3 39
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 12 12
23 Proje Sunma 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma. Dersin içeriği, yöntemi, beklentileri ve kaynakları hakkında bilgilendirme. Uzaktan eğitim alanındaki ön öğrenme ve deneyimlerin ortaya konulması
2 Uzaktan eğitimin temelleri. Uzaktan eğitimin tarihi ve tanımları.
3 Uzaktan eğitim teorileri.
4 Uzaktan eğitim teorileri.
5 Uzaktan eğitimde öğretici, öğrenci, öğretim.
6 Uzaktan eğitimde öğrenme kuramları.
7 Uzaktan eğitimde etkileşim.
8 Uzaktan eğitimde ders tasarımı.
9 Teknoloji ve LMS kullanımı
10 Otantik öğrenme ve uzaktan eğitim.
11 Uzaktan eğitimde değerlendirme. (Öğrenci değerlendirmesi)
12 Uzaktan eğitim sistemlerinde değerlendirme
13 Uzaktan eğitimde yönetim
14 Dönem değerlendirmesi ve final proje sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1666300 Uzaktan eğitime ait temel kavram ve terminolojiyi bilir.
2 1666301 Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini bilir.
3 1666302 Uzaktan eğitim sistemlerini planlayabilir.
4 1666303 Uzaktan eğitimde ders tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek