Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Endüstrilerin kirlenme profilleri, karakterizasyonu, kontrol metotları, teknolojileri hakkında bilgi vermek ve endüstriyel kirlenmeye yönelik mühendislik problemlerini çözme kapasitesini artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel ARDALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Harry M. Freeman., Industrial pollution prevention handbook , New York : McGraw-Hill, c1995. 2.Olcay Tünay, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, İstanbul: İTÜ, 1996. 3. Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atık, Endüstriyel atıklar, Atık yönetimi, Atık yönetim politikaları ve uygulamadaki başarısı, Endüstrilerde atık yönetiminin prensipleri, Atık minimizasyonu, Uygulanabilir ve verimli bir atık yönetimi için yapılması gerekenler, Atık yönetim piramidi, Entegre atık yönetimi, Atık yönetim modelinin oluşturulması, Türkiye’de Çevre mevzuatı, atık üreticilerinin yükümlülükleri ve cezalar, Ülkemizde atık yönetiminde karşılaşılan sorunlar, Atık yönetiminde karşılaşılan sorunlar, Farklı endüstriler örneğinde atık yönetimine örnekler, Türkiye’de atık yönetimi eylem planı (2008-2012), Türkiye’de lisanslı tesisler ve mevcut durumları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
27 Makale Yazma 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
38 Rapor Hazırlama 1 30 1
39 Rapor Sunma 1 30 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, amaç, kapsam, ders planının açıklanması Makale seçimi ENDÜSTRİYELATIKYÖNETİMİ-1.HAFTA.pptx
2 Çevre Yönetiminde Temel İlkeler ENDÜSTRİYELATIKYÖNETİMİ-2.HAFTA.pptx
3 Döngüsel Ekonomi ve sürdürülebilir endüstri ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-3. HAFTA.pptx
4 Döngüsel Ekonomi-İmalat Sanayi ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-4. HAFTA.pptx
5 Atık-Hammadde Değişiminin Sürdürülebilir Sanayiye Getirileri ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-5. HAFTA.pptx
6 Biyoekonomi ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-6. HAFTA.pptx
7 Endüstriyel Ekoloji ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-7. HAFTA.pptx
8 Endüstriyel simbiyoz uygulamaları ve eko-endüstriyel parklar Makale değerlendirme ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-8. HAFTA.pptx
9 İklim değişikliği ve döngüsel ekonomi ödev-sunum ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-9. HAFTA.pptx
10 Sürdürülebilir sanayi endüstri 4.0 sunum ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-10. HAFTA.pptx
11 Yaşam döngüsü ve Doğa destekli çözümler sunum ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-11. HAFTA.pptx
12 Samsun'da Organize Sanayi Gelişimi ve Atık Atıksu Problemleri sunum ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-12. HAFTA.pptx.ppt
13 Endüstri örnekleri ENDÜSTRİYELKİRLİLİK.pdf
John Pichtel - Waste management practices_ municipal, hazardous, and industrial-Taylor & Francis (2005).pdf
14 Endüstri Örnekleri Salah El Haggar - Sustainable Industrial Design and Waste Management_ Cradle-to-Cradle for Sustainable Development (2007) - libgen.lc.pdf
15 Endüstri Örnekleri manual_on_industrial_hazardous_waste_management_for_authorities_in_low_and_middle_income_economies.pdf
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554384 Öğrenciler Endüstrilerden kaynaklanabilecek atık ve artıkları tanımlayabilir.
2 1554387 Öğrenci atık üreticisinin yükümlülükleri bazında ne yapması gerektiğini tanımlar.
3 1554393 Öğrenciler endüstride atık yönetim sistemini kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79171 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 79172 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 79173 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 79174 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 79175 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 79176 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 79177 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 79178 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 79179 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 79180 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 79181 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 79182 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 3 4
2 2 3 2 3 2 4
3 3 3 2 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek