Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM739 Sızıntı Suyu Oluşumu ve Arıtım Teknikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere düzenli depolama sızıntı sularının oluşumu, toplanması, control sistemleri ve arıtımı üzerine bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe Kuleyin

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sharma, H.D., and Lewis, S.P., 1994. Waste Containment Systems, Waste Stabilization and Landfills, John Wiley ve Sons, Inc. Crawford, J.F., Smith, P.G., 1985 Landfill Technology

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sızıntı sularının bileşimi ve miktarı, Sızıntı sularını control eden faktörler, Sızıntı sularını toplama ve giderim sistemleri, sızıntı sularının biyolojik, kimyasal ve fiziksel ve ileri arıtım yöntemleri ile arıtımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, katı atıkların bertarafı SIZINTI SUYU DERSİ GİRİŞ 1.pdf
2 katı atıkların bozunma evreleri sızıntı suyu sunum.pdf
3 sızıntı suyu oluşumu ve miktarı
4 sızıntı suyu oluşumunu etkileyen faktörler
5 sızıntı suyu arıtım yöntemleri
6 makale değerlendirme
7 sızıntı suyu arıtımında fiziksel yöntemler
8 sızıntı suyu arıtımında kimyasal yöntemler
9 makale inceleme
10 sızıntı suyu arıtımında biyolojik yöntemler
11 arasınav
12 sızıntı suyu arıtımında ileri arıtım yöntemleri
13 makale inceleme
14 sızıntı suyu arıtımında membran yöntemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1593221 katı atıkların bozunma evrelerini ve sızıntı suyu oluşumunu bilir
2 1593223 sızıntı suyu arıtma yöntemlerini bilir ve en uygun yöntemi seçer
3 1593224 güncel yönetmelikleri takip eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79171 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 79172 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 79173 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 79174 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 79175 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 79176 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 79177 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 79178 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 79179 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 79180 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 79181 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 79182 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 1 1 1
2 3 4 4 1 5 4
3 5 4 1 3 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek