Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EFCM721 Pollution Prevention Techniques 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, özellikle endüstriyel çevrede kirlilik önleme esaslarını araştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülfem Bakan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bumble,S., ( 2000) “ Computer Simulated Plant Design for Waste Minimization / Pollution Prevention “ 2. Sikdar,K.S., Diwekar,V.(ed) ( 1999) Tools and Methods for Pollution Prevention , NATO Science Partnership Sub-series2, Springer Pub. 3. El-Halwagi, M., ( 2003) Pollution Prevention through process integration, Elsevier Pub.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kirlilik önleme, kaynak indirgeme ve toksik madde azaltma teorilerinin temelleri, prensipleri ve farklılıkları. İmalat ve endüstriyel çevrede kirlilik önleme esaslarının uygulanma programları, araçları ve esasları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
23 Proje Sunma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kirlilik önleme ve kirlilik kontrolu
2 Kirlilik önleme teknikleri ve uygulamaları
3 Endüstriyel simbiosis ve kirlilik önleme
4 Çevre Mühendislerinin Kirlilik Önleme Uygulamalarındaki yeri
5 Dünyadan ve Türkiyeden Kirlilik Önleme pratiklerini tartışma
6 Dünyadan ve Türkiyeden Kirlilik Önleme pratiklerini tartışma
7 ARA SINAV
8 Çevre için tasarım ve Kirlilik Önleme
9 Yaşam Boyu İzleme ve Kirlilik Önleme prensipleri
10 Ekoverimlilik Uygulama Örnekleri
11 Proje Hazırlama ve sunma
12 Proje Hazırlama ve sunma
13 Proje Hazırlama ve sunma
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573550 Kirlilik Önleme tekniklerini uygulama pratiği kazanır
2 1573548 Konusunda multidisplin çalışma olanaklarını öğrenir
3 1573549 Endüstri ve bilim işbirliğinin sağlanması yollarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79171 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 79172 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 79173 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 79174 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 79175 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 79176 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 79177 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 79178 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 79179 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 79180 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 79181 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 79182 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.