Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EFCM725 Wastewater Treatment Plants Modelling Techniques 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, atıksu arıtma sistemlerinin tasarımı, işletilmesi ve veri analizinde kullanılan matematiksel modelleme tekniklerini göstermek ve pratik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülfem Bakan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Alloway B.J. and Ayres D.C., ( 1993) Chemical Principles of Environmental Pollution, Blackie Academic & Professional. 2. Schmidtke,N.W., and Smith, D.W., ( 1993). Scale up of Water and Wastewater Treatment Processes. Butterworth Pub. 3. Wen,C.Y., and Fan,L.T., ( 1975). Modles for Flow Systems and Chemical Reactors. Marcel Dekker Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atıksu arıma sistemlerinin tasarımı , işletilmesi ve veri analizinde kullanılan matematiksel modelleme teknikleri ; aktif çamur sistemleri ile ilgili programların tanıtımı; biyokinetik modeller-konfigürasyonlar- kütle dengelerinin oluşturulması- sistem simulasyonları ; Fiziksel modelleme esasları ; boyut analizi ve benzeşim ; biyoreaktörlerde fiziksel modelleme; ölçek büyütme ve küçültme uygulamaları; Çevre mühendisliğinde kimyasal proseselerin modelleme yaklaşımları; denge hali, reaksiyon kinetiği, reaktörler, kararlı, açık ve kapalı sistemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 1 30 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atıksu arıtma sistemlerinin tasarımı, işletilmesi ve veri analizinde kullanılan matamatiksel modelleme teknikleri
2 Aktif çamur sistemleri ile ilgili programların tanıtımı
3 biyokinetik modeller -konfigürasyonları
4 Kütle dengelerinin oluşturulması-sistem simulasyonları
5 Fiziksel modelleme esasları, boyut analizi ve benzeşim
6 Biyoreaktörlerde fiziksel modelleme; ölçek büyütme ve küçültme uygulamaları
7 ARA SINAV
8 Çevre Mühendisliğinde kimyasal proseslerin modelleme yaklaşımları
9 Modelleme tekniklerinde denge hali, reaksiyon kinetiği, reaktörler, kararlı, açık ve kapalı sistemler
10 Aıtksu arıtma tesis modelleme uygulama ve pratiği
11 Aıtksu arıtma tesis modelleme uygulama ve pratiği
12 Proje hazırlama ve sunma
13 Proje hazırlama ve sunma
14 Proje hazırlama ve sunma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573531 Atıksu arıtma tesislerini modelleme becerisi kazanır
2 1573532 Farklı simulasyonlarla atıksu artıma seçeneklerini değerlendirebilir
3 1573533 Bilişim teknolojilerini Çevre mühendisliğine uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79171 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 79172 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 79173 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 79174 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 79175 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 79176 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 79177 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 79178 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 79179 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 79180 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 79181 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 79182 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.