Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çevre alanındaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda; su arıtımı, atıksu arıtımı, kirlilik ıslahı, baca gazları arıtımı, katı atık yönetimi ve geri kazanım gibi teknolojiler üzerine yoğunlaşmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. GÜLFEM BAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bumble,S., ( 2000) “ Computer Simulated Plant Design for Waste Minimization / Pollution Prevention “ 2. Sikdar,K.S., Diwekar,V.(ed) ( 1999) Tools and Methods for Pollution Prevention , NATO Science Partnership Sub-series2, Springer Pub. 3. El-Halwagi, M., ( 2003) Pollution Prevention through process integration, Elsevier Pub.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Teknolojilerinin Mühendislik İlkeleri, Su, Hava ve Toprak Kirlenmesi Kontrol Teknolojileri, Endüstriyel Kirlenme Kontrol Teknolojileri. Temiz üretim ve enerji teknolojileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevresel Kirleticilerin Kaynakları ve Özellikleri
2 İçme suyu Arıtımında Kullanılan Teknolojilerin Değerlendirilmesi
3 Atık su arıtımında kullanılan Fizikokimyasal Prosesler
4 Atıksu arıtımnda kullanılan Biyolojik arıtım teknikleri
5 İleri arıtım teknikleri
6 Arıtma sistemlerinde projelendirme esasları
7 Altyapı sistemlerinde projelendirme esasları
8 ARA SINAV
9 Hava kirliliği ve kirletici kaynaklar
10 Hava kirliliği kontrol teknikleri
11 Evsel katı atık bertaraf yöntemleri
12 Atık minimizasyonu ve temiz üretim
13 Endüstriyel ve tehlikeli atık yönetimi
14 Toprak ve yeraltı sularında kirlenme ve kontrol teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560232 Çevre kirliliğini kontrol ve önleme tekniklerini öğrenir.
2 1560233 Su ve atıksu arıtımı konularında yorum yapar.
3 1560234 Alternatif arıtım seçeneklerini ,Atık minimizasyonunu ,Temiz üretim ve enerji teknolojilerini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79171 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 79172 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 79173 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 79174 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 79175 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 79176 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 79177 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 79178 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 79179 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 79180 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 79181 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 79182 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.