Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Endüstrilerin kirlenme profilleri, karakterizasyonu, kontrol metotları, teknolojileri hakkında bilgi vermek ve endüstriyel kirlenmeye yönelik mühendislik problemlerini çözme kapasitesini artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Harry M. Freeman., Industrial pollution prevention handbook , New York : McGraw-Hill, c1995. 2.Olcay Tünay, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, İstanbul: İTÜ, 1996. 3. Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atık, Endüstriyel atıklar, Atık yönetimi, Atık yönetim politikaları ve uygulamadaki başarısı, Endüstrilerde atık yönetiminin prensipleri, Atık minimizasyonu, Uygulanabilir ve verimli bir atık yönetimi için yapılması gerekenler, Atık yönetim piramidi, Entegre atık yönetimi, Atık yönetim modelinin oluşturulması, Türkiye’de Çevre mevzuatı, atık üreticilerinin yükümlülükleri ve cezalar, Ülkemizde atık yönetiminde karşılaşılan sorunlar, Atık yönetiminde karşılaşılan sorunlar, Farklı endüstriler örneğinde atık yönetimine örnekler, Türkiye’de atık yönetimi eylem planı (2008-2012), Türkiye’de lisanslı tesisler ve mevcut durumları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 40 1
6 Uygulama/Pratik 2 20 1
28 Makale Kritik Etme 2 25 1
49 Performans 2 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
27 Makale Yazma 1 45 45
28 Makale Kritik Etme 7 4 28
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
49 Performans 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, amaç, kapsam, ders planının açıklanması
2 Endüstriyel kirlenme ve endüstriyel sistem tanımları
3 Endüstriyel atıkların sınıflandırılması. Atıksular, Tehlikeli atıklar, Hava kirlenmesi
4 Endüstriyel atıkların kirlenme bazında sınıflandırılması, endüstriyel kirlenme tanımı yaklaşımları
5 Endüstrilerin incelenmesi. Proses değerlendirme, Proses profili, endüstriyel kategorizasyon, Atık araştırması, literatürle karşılaştırma, Kirlenme profili, arıtma gereksinimi, Endüstri ile ilgili bilgiler ve değerlendirme çalışmaları
6 Endüstriler için çevre yönetim sistemleri
7 Endüstriyel atık yönetimi
8 Endüstriyel atıksu yönetimi
9 Avrupa Birliği’nde endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi ile ilgili genel politikalar
10 Kirlilik önleme, temel prensipler, araçlar.
11 Ara sınav
12 Endüstri örnekleri
13 Endüstri Örnekleri
14 Endüstri Örnekleri
15 Endüstri Örnekleri
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554587 Endüstrilerden kaynaklanabilecek atık ve artıkları tanımlayabilir.
2 1554588 Atık üreticisinin yükümlülükleri bazında ne yapması gerektiğini tanımlar.
3 1554589 Endüstride atık yönetim sistemini kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79171 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 79172 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 79173 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 79174 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 79175 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 79176 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 79177 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 79178 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 79179 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 79180 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 79181 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 79182 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 3 4
2 2 3 2 3 2 4
3 3 3 2 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek