Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Çevre mühendisliğinde kullanılan optimizasyon teknikleri ve modelleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konularını tanıtmaktır. Matematiksel modellemenin planlama konusuna dahil edilen optimizasyon uygulamalarında kullanılan Lineer programlama ve Dinamik programlamanın teorisinde öğrencilere kavratılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. GÜLFEM BAKAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Stumm, W., ve Morgan, J. J., 1996. Aquatic Chemistry Introduction Emphasizing Chemical Equilibrium Natural Waters, John Wiley&Sons Inc., Canada. 2. Snoyeink, V. L. ve Jenkins D., 1980. Water Chemistry, John Wiley&Sons Inc., Canada. 3. Faust, D. S. ve Aly O. M., 1998. Chemistry of Water Treatment, 2nd edition, CRC Press LLC, Florida, USA. 4. Alloway, B. J. ve Ayres, D. C., 1997. Chemical Principles of Environmental Pollution, 2nd edition, Chapman & Hall, Suffolk, UK. 5. Myers, R. H., Montgomery, D. C. ve. Anderson-Cook, C. M., 2009. Response Surface Methodology: Process And Product Optimization Using Designed Experiments, 3th edition, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, USA.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Genel optimizasyon prensipleri, Çevre mühendisliğinde optimizasyon modelleri, Optimizasyon tekniklerinin çevre mühendisliği uygulamaları., Atıksu Tesisleri Konumlandırma Uygulamaları, Su kalite kontrolü yardımıyla optimizasyon modellenmesi, Katı atık tesisleri yer seçimi; toplama, taşıma sistemi optimizasyonu, Özel ve tehlikeli atık tesisleri yer seçimi; toplama, taşıma sistemi optimizasyonu,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
24 Seminer 1 20 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 30 1
41 Proje Sunma 1 40 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 14 14
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 5 5
24 Seminer 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematiksel Modelleme, Planlama Kavramları
2 Genel optimizasyon Kavramı ve prensipleri
3 Lineer Programlama Teorisi
4 Lineer Programlama Uygulama, Simplex Yöntemi
5 Taşıma sistemleri optimizasyonu
6 Dinamik programlama
7 Optimizasyon tekniklerinin çevre mühendisliği uygulamaları
8 Arıtma tesislerinde maliyet ile verim ilişkileri Tesis içi optimizasyon
9 Atıksu Tesisleri Konumlandırma Uygulamaları
10 Su kalite kontrol yardımıyla su ortamı optimizasyon modellenmesi
11 Katı atık tesisleri yer seçimi ve uygulamaları
12 Özel ve tehlikeli atık tesisleri yer seçimi
13 PROJE SUNUMLARI
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573542 Öğrenciler, bu dersi aldıktan sonra, mevcut Çevre Mühendisliği optimizasyon problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder.
2 1573543 Bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer.
3 1573544 İstenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda en uygun tasarım yöntemlerini uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79171 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 79172 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 79173 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 79174 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 79175 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 79176 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 79177 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 79178 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 79179 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 79180 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 79181 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 79182 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.