Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Toplumu tanıma ve Kültürlerarası hemşirelik konusunda yeterlilik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Tortumluoğlu G. Transkültürel Hemşirelik ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2004; 8(2): 47-57. 2.Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık Hastalık ve Kültür Etkileşimi. Atatürk üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006; 9(3): 72-87. 3.Andrews MM, Boyle JS. (2007) Transcultural Consepts in Nursing Care. 5th. Ed. Philadelphia: Lippincott 4.Seviğ Ü, Tanrıverdi G. (2011) Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi 5.Sagar P. (2012) Transcultural Nursing Theory and Models. New York: Springer Publishing Company 6.Öztürk E, Öztaş D. Transkültürel Hemşirelik. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012; 1(1): 293-300

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Toplumu tanıma Kültür ve kültürlerarası bakım ile ilgili kavramların gözden geçirilmesi Kültür sağlık ilişkisi Evde sağlık bakımında Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları Kültürel farklılıklar, sağlıkta eşitsizlikler Göç ve evde bakıma etkileri Yoksulluk ve evde bakıma etkileri Kültürlerarası hemşirelik, Kültürlerarası hemşirelik bakım becerileri ve yeterlikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumu tanıma
2 Kültür ve kültürlerarası bakım ile ilgili kavramların gözden geçirilmesi
3 Toplum Kültür ve sağlık ilişkisi Toplum sağlığını etkileyen sosyo kültürel faktörler
4 Kültürlerarası bakım ve Hemşirelik
5 Kültürel farklılıklar, sağlıkta eşitsizlikler
6 Evde sağlık bakımında Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları
7 Farklı kültürlerdeki ailelere yaklaşım
8 Transkültürel Bakım Modellleri
9 VİZE SINAVI
10 Göç,Kültür Salık İlişkisi
11 Din, Dil Kültür ve Sağlık İlişkisi
12 Beslenme kültür ve sağlık ilişkisi
13 Dezavantajlı gruplar ve (yoksulluk) kültür ve sağlık ilişkisi
14 Doğum ve ve çocuk bakımında kültürel yaklaşaımlar, Kültürlerarsı bakım ve etik konular

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1612411 İçinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyabilme.
2 1612412 Türk toplumunun kültürel değerlerinin tanınması
3 1612413 Kültürün sağlık ve sağlık davranışlarına etkisini tanımlayabilme
4 1612414 Hemşirelik bakımında kültürlerarası bakım becerilerini etkili kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek