Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı rehabilitasyon hemşireliği konusunda yeterlilik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ - Uygulamaya Güncel Yaklaşım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ekim, 2014

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rehabilitasyon hemşireliğinin kavramsal boyutu, Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli (The Functional Health Pattern), günlük yaşam aktiviteleri ve kendine bakım aktiviteleri, Rehabilitasyon hemşireliğinin rolleri ve topluma dayalı rehabilitasyon hemşireliği Deri bütünlüğü, duyusal fonksiyonlar, yeme ve yutma sorunları, boşaltım sorunlarına yaklaşım, Bağımlılık- bağımsızlık, Hastalık ve uyum, benlik kavramı ve benlik saygısı Hasta transferi ve ambulasyonu Nörolojik rehabilitasyon,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 15 30
2 Final Sınavı 2 20 40
3 Bütünleme Sınavı 2 40 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rehabilitasyon hemşireliğinin kavramsal boyutu, YOK YOK
2 Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli (The Functional Health Pattern), günlük yaşam aktiviteleri ve kendine bakım aktiviteleri, YOK YOK
3 Rehabilitasyon hemşireliğinin rolleri ve topluma dayalı rehabilitasyon hemşireliği YOK YOK
4 Deri bütünlüğü, duyusal fonksiyonlar, yeme ve yutma sorunları, boşaltım sorunlarına yaklaşım, YOK YOK
5 Bağımlılık- bağımsızlık, YOK YOK
6 Hastalık ve uyum, benlik kavramı ve benlik saygısı YOK YOK
7 Hasta transferi ve ambulasyonu YOK YOK
8 Nörolojik rehabilitasyon, YOK YOK
9 Kardiyak rehabilitasyon, YOK YOK
10 Pulmoner rehabilitasyon, YOK YOK
11 Nefrolojik rehabilitasyon, YOK YOK
12 Ağrı rehabilitasyonu, YOK YOK
13 Seksüalite ve yönetimi YOK YOK
14 Rehabilitasyonda karşılaşılan özel durumlar ve yönetimi(Yanık bakımı, Dekübit bakımı, Trakeotomi bakımı vb) YOK YOK

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1612315 Rehabilitasyon hemşireliği ile ilgili temel bilgiye sahip olma
2 1612316 Rehabilitasyon hemşiresinin rollerini bilme
3 1612317 Hastanın evde günlük yaşam aktivitelerine yardım etme
4 1612318 Hastalığa uygun rehabilitasyon yöntemini seçebilme
5 1612319 Rehabilitasyonda karşılaşılan özel durumlarla baş edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek