Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evde bakım hemşireliğine ilişkin temel konulara yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ -Doç.Dr. Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evde Bakım Hemşireliği

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya’da ve Ülkemizde evde bakım hizmetleri ve hemşireliğinin gelişimi Evde Bakım hemşireliğiyle ilgili Dünya’da ve Ülkemizde sistem örnekleri Türkiye’nin sağlık sistemi, sağlıkta dönüşüm programı ve evde bakım hizmetlerinin organizasyonu Evde bakımda finansman ve sigorta sistemleri Evde bakımda yasal konular ve evde sağlık bakımı alan hastanın hakları Evde sağlık hizmetinin ve hemşirelik hizmetlerinin kapsamı Evde bakımda hemşirenin rolü, önemi, hemşireliğin standartları, etik ilkeler ve evde bakım hemşireliğinde gereksinim duyulan bilgi ve beceriler Evde bakım hemşireliğinde öz bakım becerisi kazandırma Evde Bakım Hemşireliğinde ekip kavramı ve evde hemşirelik bakımında liderlik ve yönetim Evde bakım hemşireliğinde güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi, güvenli çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi, enfeksiyon eğilimi olan hastanın bakımı, travma riski olan hastanın bakımı, kanama eğilimi olan hastanın bakımı, çevresel zararlı etkenler, koruyucu izolasyon önlemleri almak Evde bakımda diyet düzenlenmesi Evde bakımda ilaç uygulama, Evde bakımda tıbbi uygulamalar (pansuman, yara bakımı, ostomi bakımı vb.) Evde bakımda çalışan güvenliği ve zaman yönetini, Evde bakımda dökümantasyon ve tıbbi cihaz kullanımı Ev ziyareti süreci ve değerlendirilmesi, Evde bakım hemşireliğinde bakım planı hazırlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 100 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya’da ve Ülkemizde evde bakım hizmetleri ve hemşireliğinin gelişimi Evde Bakım hemşireliğiyle ilgili Dünya’da ve Ülkemizde sistem örnekleri Evde bakımda finansman ve sigorta sistemleri Evde bakımda yasal konular ve evde sağlık bakımı alan hastanın hakları Evde sağlık hizmetinin ve hemşirelik hizmetlerinin kapsamı Evde bakımda hemşirenin rolü, önemi, hemşireliğin standartları, etik ilkeler ve evde bakım hemşireliğinde gereksinim duyulan bilgi ve beceriler Evde bakım hemşireliğinde öz bakım becerisi kazandırma Evde Bakım Hemşireliğinde ekip kavramı ve evde hemşirelik bakımında liderlik ve yönetim Evde bakım hemşireliğinde güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi, güvenli çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi, enfeksiyon eğilimi olan hastanın bakımı, travma riski olan hastanın bakımı, kanama eğilimi olan hastanın bakımı, çevresel zararlı etkenler, koruyucu izolasyon önlemleri almak Evde bakımda diyet düzenlenmesi Evde bakımda ilaç uygulama, Evde bakımda tıbbi uygulamalar (pansuman, yara bakımı, ostomi bakımı vb.) Evde bakımda çalışan güvenliği ve zaman yönetini, Evde bakımda dökümantasyon ve tıbbi cihaz kullanımı Ev ziyareti süreci ve değerlendirilmesi, Evde bakım hemşireliğinde bakım planı hazırlama Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1611859 Sağlık eğitimi ilke ve yöntemlerini bilme
2 1611860 Aile bakım vericilerinin eğitimini yapabilme
3 1611861 Taburculuk eğitimi ve planlanmasını yapabilme
4 1611862 Evde bakım hemşireliğinde danışmanlık ilkelerini bilme ve uygulayabilme
5 1611863 İletişim süreci ve İletişim tekniklerini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek