Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH522 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kronik hastalıkların birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerini bilerek, kronik hastalığa sahip birey ve ailenin evde bakım gereksinimlerini karşılayacak bilgi, beceri ve yeterliliği kazanabilmeyi amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Figen Çavuşoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Leuckenotte AG. Gerontologic Nursing. 2nd edition, Mosby, 2000. 2. Phipps WJ, Sands JK, Marek JF, Medical Surgical Nursing Concept and Clinical Practice, Mosby Year Book, Philidelphia, 1999. 3. Lacroix A. Therapeutic Education of Patients. 2nd edition, Mosby, 2003. 4. Özçelik E. Tip 1 Diabetes Mellitus Adolesanlara Verilen Eğitimin Metabolik kontrolleri ve Özbakım Üzerine Etkisi, 2001. 5. Küçükgüçlü Ö., Bakımverenlerin Yükü Envanterinin Türk Toplumu İçin Geçerlilik ve Güvenirliğinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 6. Fadıloğlu Ç, Argon G, Esen A, Karadakovan A, Akyol AD, Kronik Hastalıklarda Bakım II, II Ege Dahili Tıp Günleri, İzmir, 2003. 7. Birol L, Akdemir N, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 1. Baskı, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul, 2003. 8. Yılmaz C, Fadıloğlu Ç, Çetinkalp Ş, Diyabet Hemşiresi El Kitabı, İzmir, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

kronik hastalık tanımı, epidemiyolojisi ve toplumdaki etkisi, kronik hastalıkların yönetimi, kronik hastalıklarda hemşirenin rol ve sorumlulukları, kronik hastalıkların evde bakımı, hastalığa uyum, sağlığı koruma ve geliştirme faaliyetleri, kronik hastalıkların birey ve aile üzerindeki etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı yok yok
2 Kronik hastalıkların tanımı, epidemiyolojisi, toplum üzerindeki etkisi yok yok
3 Kronik Hastalıkların hasta ve ailesinde yarattığı biyopsikososyal sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı yok yok
4 kronik hastalıklara uyum ve uyum teorisi yok yok
5 Kronik hastalıklarda yaşam kalitesi yok yok
6 Kronik hastalıkların yönetiminde hemşirelik bakım model temelli evde bakım: KOAH
7 Kronik hastalıkların yönetiminde hemşirelik bakım model temelli evde bakım: İnme
8 Kronik hastalıkların yönetiminde hemşirelik bakım model temelli evde bakım: Kanser
9 ARA SINAV
10 Kronik hastalıkların yönetiminde hemşirelik bakım model temelli evde bakım: Demans- Alzheimer
11 Kronik hastalıkların yönetiminde hemşirelik bakım model temelli evde bakım: Diyabetes Mellitüs
12 Kronik hastalıklarda Covid-19
13 Kronik hastalıkların yönetiminde teknolojik uygulamalar
14 Kronik hastalıklardan korunma ve rehabilitasyon
15 Final Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1612123 kronik hastalıkları, epidemiyolojisi ve toplum üzerindeki etkisini bilir,
2 1612124 kronik hastalıklara neden olan risk faktörlerini bilir, risk analizi yapabilir ve korunmaya yönelik projeler, girişimler üretebilir
3 1612125 kronik hastalığa uyumu sağlamak için gerekli modelleri bilir ve hemşirelik becerileriyle birlikte uygulamaları yapar
4 1612126 kronik hastalıklarda evde bakım uygulamalarını bilir
5 1612127 Kronik hastalıklarda evde bakıma yönelik sağlığı koruma ve geliştirme projeleri geliştirip, uygulayabilir
6 1612128 Evde bakıma yönelik yasal ve etik konuları bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
2 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4
5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek