Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı engelli bireylerin evde bakımı konusunda yeterlilik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İlknur AYDIN AVCİ, Doç. Dr. Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halk Sağlığı Hemşireliği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Engellilik kavramı ve sınıflandırması Engellilerin evde bakımında yasal ve finansal durum Engellilerin günlük yaşam aktiviteleri, vücut mekanikleri, pozisyon verme, Engellilere yönelik güvenli çevre oluşturulması Fiziksel engelli bireyin evde bakımı Zihinsel engelli bireyin evde bakımı Görme engelli bireylerin evde bakımı Engellilerin evde bakımında kullanılabilecek araç gereçler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 100 100
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Engellilik kavramı ve sınıflandırması Engellilerin evde bakımında yasal ve finansal durum Engellilerin günlük yaşam aktiviteleri, vücut mekanikleri, pozisyon verme, Engellilere yönelik güvenli çevre oluşturulması Fiziksel engelli bireyin evde bakımı Zihinsel engelli bireyin evde bakımı Görme engelli bireylerin evde bakımı Engellilerin evde bakımında kullanılabilecek araç gereçler Engelli bireyin sosyal yaşamı ve engellilere yönelik sosyal aktiviteler Ev kazaları ve ilk yardım ilkeleri-1 Ev kazaları ve ilk yardım ilkeleri-2 Engellilerin beslenme ilkeleri Engellilere yönelik destek hizmetler Engelli bakım verecek bireylere psikososyal yaklaşım Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1612442 Engellilik kavramı ve sınıflandırmasını bilme
2 1612443 Engellilerle ilgili mevcut durumu tanımlayabilme
3 1612444 Engellinin evde günlük yaşam aktivitelerine yardım etme
4 1612445 Engellilere yönelik uygun bakım verebilme
5 1612446 Engellilerin karşılaşabileceği ev kazalarını bilme ve gerekli önlemleri alabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek