Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin nitel araştırma yöntemlerinin temel kuramsal kabullerini, nitel bir araştırmanın tasarlanması, uygulanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve raporlaştırılması süreçlerini kavrayabilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aziz A.sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri kitabı. Nobel kitabevi,2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Tanıtımı, Nitel Yaklaşımın Doğası, Kuramsal Temelleri ve Paradigmalar, Nitel Araştırma Yaklaşımı, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik, Nitel Araştırmada Etik ve Araştırmacıda Sahip Olması Gereken Beceriler, Nitel Araştırma Desenleri, Nitel Araştırma Yöntemleri Türleri ve İlkeleri, Nitel Araştırmada Veri Analizi, Nitel Araştırma Raporu Yazma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: kapsamı, gerekçesi, önemi
2 Nitel yaklaşımın doğası, kuramsal temelleri ve paradigmalar
3 Nitel Araştırma Yaklaşımı: Özellikleri ve Temel aşamaları
4 Nitel yaklaşımın doğası, kuramsal temelleri ve paradigmalar
5 Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
6 Nitel Araştırmada Etik ve Araştırmacıda Sahip Olması Gereken Beceriler, Davranışları
7 Nitel Araştırma Desenleri
8 Ara sınav
9 Nitel Araştırma Yöntemleri ve İlkeleri
10 Nitel Araştırma Yöntemleri ve İlkeleri (devam) Odak grup görüşmesi
11 Veri Analizi
12 Veri Kodlama ve Çözümleme Uygulaması
13 Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik
14 Nitel Araştırma Raporu Yazma
15 Nitel Araştırma Raporu Yazma
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1611845 Nitel yaklaşımın mantığını, doğasını ve kuramsal temellerini anlayabilme.
2 1611846 Nitel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramları anlayabilme.
3 1611847 Nitel araştırma yaklaşımının özelliklerini ve temel aşamalarının sayabilme.
4 1611848 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini belirli ölçütlere göre karşılaştırabilme.
5 1611849 Nitel araştırma süreçlerinde araştırmacının rolünü açıklayabilme.
6 1611850 Nitel araştırmada etik ilkeleri tanımlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek