Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evde sağlık eğitimi, iletişim ve danışmanlık ilkelerinin temel prensipleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hatice Kumcağız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Altunbaş A, Cankurtaran M. Yaşlıda Bakım. Arıoğlu S. (ed) Temel Geriatri’de . Ankara. MN Medikal&Nobel Kitabevi, 2006. 2-Karadeniz G. Yaşlılıkta Evde Bakım. Fadıloğlu Ç, Doğan F, Ertem G. (ed) Evde Bakım’da İzmir: Meta; 2006 3-Karahan A, Güven S. Yaşlılıkta Evde Bakım. Tur J Geriatrics. 2002; 5(4): 155 4-Voltan-Acar, N. (2010).İnsan ilişkileri-İletişim.(2. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. 5-Voltan-Acar, N. (2009).Yenidenterapötik iletişim kişilerarası ilişkiler (Geliştirilmiş 6.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık eğitiminin amaç, ilke ve yöntemleri-1 Sağlık eğitiminin amaç, ilke ve yöntemleri-2 Aile bakım vericilerinin eğitimi Aile bakım vericilerinde yeterliliğin değerlendirilmesi Taburculuk eğitimi ve planlanması Evde bakım hemşireliğinde danışmanlık ilkeleri-1 Evde bakım hemşireliğinde danışmanlık ilkeleri-2 Hemşirenin danışman rolü,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 100 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık eğitiminin amaç, ilke ve yöntemleri-1 Sağlık eğitiminin amaç, ilke ve yöntemleri-2 Aile bakım vericilerinin eğitimi Aile bakım vericilerinde yeterliliğin değerlendirilmesi Taburculuk eğitimi ve planlanması Evde bakım hemşireliğinde danışmanlık ilkeleri-1 Evde bakım hemşireliğinde danışmanlık ilkeleri-2 Hemşirenin danışman rolü, İletişim süreci ve İletişim teknikleri, Terapotik iletişim, İletişimi Engelleyen Tutum ve Davranışlar İletişimi Geliştiren Tutum ve Davranışlar Profesyonel ve aile bakım vericilerinde tükenmişlik Yardım edici sürecin evde bakım hemşireliğinde kullanılışı-vaka örneği. Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1611890 Sağlık eğitimi ilke ve yöntemlerini bilme
2 1611891 Aile bakım vericilerinin eğitimini yapabilme
3 1611892 Taburculuk eğitimi ve planlanmasını yapabilme
4 1611893 Evde bakım hemşireliğinde danışmanlık ilkelerini bilme ve uygulayabilme
5 1611894 İletişim süreci ve İletişim tekniklerini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek