Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencinin, hemşirelikte kullanılan temel psikososyal kavramları anlamasını ve bu kavramları hemşireliğin farklı alanlarında bakım verirken kullanabilmesini amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ozier, B. Erb,G. Blais,K. (1997) Professional Nursing Practice, concept and Perspectives, Third Ed. Addison-wesley Menlo Park. ZerwekhJ. Claborn JC. N (1997) ursing Today, Transition and Trends. Second ed.WB. Saunders Comp, Philadelphia. Leddy,SPepper,J.M. (1998) Conceptual Bases of Profession Nursing,, 4. Th Edition, Lippincott. Cutcliffe JR, McKenna HP (2005) The Essential Concepts of Nursing.Elseiver.Edinburgh. Birol L. (2005). Hemşirelik Süreci. 7. Baskı, Bozyaka Matbaacılık İzmir Birol L, Akdemir N, Bedük T. (2004). İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul Potter PA, Perry AG. (1999). Basic Nursing a Critical Thinking Approach, Fourth Edition, Mosby Publication. Velioğlu P. (1999). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar Hemşirelik, tıp, sağlık, insan ve çevre ile ilgili basılı ve elektronik erişimli yerli ve yabancı dergiler İlgili bilimsel internet kanallı web sayfaları Konu ile ilgili basılı kongre materyalleri, kitapları Ders Araçları Office Yazılımı (power point), Slayt, Barko-vizyon, Bilgisayar

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

1 DERSİN TANIMI, AMAÇLARI-Hemşireliğin dört ana kavramı----İNSAN 2 SAĞLIK 3 ÇEVRE 4 BEDEN İMAJI 5 BENLİK SAYGISI 6 EMPATİ-SEMPATİ 7 TÜKENMİŞLİK 8 YANLIZLIK 9 GÜÇ-GÜÇSÜZLÜK 10 ÜMİT-ÜMİTSİZLİK 11 BAĞIMLILIK-BAĞIMSIZLIK 12 ÖFKE 13 AĞRI-BELİRSİZLİK 14 KAYIP-YAS

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DERSİN TANIMI, AMAÇLARI-Hemşireliğin dört ana kavramı----İNSAN
2 SAĞLIK, HASTALIK
3 ÇEVRE
4 ANKSİYETE, STRESS
5 BEDEN İMGESİ
6 BENLİK SAYGISI
7 EMPATİ-SEMPATİ
8 YALNIZLIK
9 VİZE SINAVI
10 TÜKENMİŞLİK
11 ÖFKE
12 GÜÇ-GÜÇSÜZLÜK
13 BAĞIMLILIK -BAĞIMSIZLIK
14 ÜMİT-ÜMİTSİZLİK, KAYIP-YAS

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1612044 Hemşireliğin temel kavramları insan, sağlık, çevre ve hemşirelik kavramlarını analiz eder.
2 1612045 Psikosoyal kavramları hemşirelik anlayışını oluşturmada kullanır
3 1612046 Birey/Aile/Toplum un bakımı sürecinde psikososyal kavramları kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5
2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4
3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek