Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı yaş dönemlerine göre evde bakımı gerektiren durumları ve erken tanı çalışmaları konusunda yeterlilik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nuran MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaş dönemlerine göre evde bakımı gerektiren durumları ve erken tanı çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 5 1
5 Derse Katılım 1 5 1
11 Soru-Yanıt 1 5 1
24 Seminer 1 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 15 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 1 10
36 Rapor 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan gelişimsel dönemlerini tanıma yok yok
2 Evde fiziksel sağlığın değerlendirilmesi yok yok
3 Evde psikolojik ve sosyal sağlığın değerlendirilmesi Yok Yok
4 Evde hastaya bütüncül yaklaşım Yok Yok
5 Prenatal, natal ve postnatal dönemde evde bakımı gerektiren durumlar ve erken tanı çalışmaları Yok Yok
6 Yenidoğan döneminde evde bakımı gerektiren durumlar ve erken tanı çalışmaları Yok Yok
7 Çocukluk döneminde evde bakımı gerektiren durumlar ve erken tanı çalışmaları-1 Yok Yok
8 Çocukluk döneminde evde bakımı gerektiren durumlar ve erken tanı çalışmaları-2 Yok Yok
9 Adölesan dönemde evde bakımı gerektiren durumlar ve erken tanı çalışmaları-1 Yok Yok
10 Adölesan dönemde evde bakımı gerektiren durumlar ve erken tanı çalışmaları-2 Yok Yok
11 Erişkin bireyin evde bakımı gerektiren durumlar ve erken tanı çalışmaları Yok Yok
12 Geriatrik dönemde evde bakımı gerektiren durumlar ve erken tanı çalışmaları-1 Yok Yok
13 Geriatrik dönemde evde bakımı gerektiren durumlar ve erken tanı çalışmaları-2 Yok Yok
14 Yaşam sonu dönemde evde bakım Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1612683 Yaş dönemlerine göre evde bakım gerektirecek durumları bilme
2 1612684 Yaş dönemlerine göre evde bakım gerektirecek durumlarda doğru karar verebilme
3 1612685 Gelişimsel döneemlere göre evde bakım gerektiren durumlarla ilgili erken tanı çalışmaları yapabilme
4 1612686 Bakım sonuçlarını izleme ve rapor edebilme becerisi kazanma
5 1612687 Ev ortamında bütün gelişim dönemlerine göre uygun bakım hizmetini sunabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5
2 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5
3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4
4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5
5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek