Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencinin bilişim teknolojileri hakkında bilgi sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.İlknur Aydın Avci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yönetim Bilgi Sistemleri, Prof. Dr. Hadi Gökçen 2. Sistem Analizi ve Yönetimi, Prof. Dr. Haluk Erkut 3. Bilgisayar Bilimlerinde Sistem Analizi ve Tasarım-Nesneye Yönelik Bir Modelleme, Prof. Dr. Oya Kalıpsız, Ayşe Buharalı, Göksel Biricik

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kurumsal verilerin işlenmesi, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistem Düşüncesi Yok Yok
2 Sistem Kuramı ve Sistem Yaklaşımları Yok Yok
3 Bilgisayar teknolojisi,bilgi sistemi, bilgisayar Sistemi ve bileşenleri Yok Yok
4 Bilgi sistemi analiz ve tasarım aşamaları Yok Yok
5 Bilgi sistemleri ve bilgi alt sistemi olarak kurumların fonksiyonları Yok Yok
6 Bilişim Sistemlerinin Stratejik Rolü Yok Yok
7 Bilgi Yönetimi ve Karar Verme Yok Yok
8 Ara sınav Yok Yok
9 Bilişim sistemleri ve yazılımı Yok Yok
10 Veri tabanı kavramı, yapısı ve türleri Yok Yok
11 Veri kaynaklarının yönetimi Yok Yok
12 İnternet ve internet Uygulamaları Yok Yok
13 Elektronik ticaret,türleri ve güvenliği Yok Yok
14 Programlama teknikleri Bilgi ve sistemleri güvenliği Yok Yok
15 Final sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1612691 Bilgi teknolojileri ile ilgili bilgileri kavrayabilme
2 1612692 Bilgi sistemleri verilerini kullanabilme
3 1612693 Bilgi teknolojilerinin güvenliğini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79363 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 79364 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 79365 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 79366 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 79367 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 79368 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 79369 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 79370 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 79371 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 79372 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 79373 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 79374 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 79375 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5
2 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5
3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek