Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS620 Türk İslam Sanatları Terminolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sanat Tarihi alanındaki terimleri öğrenme, akademik çalışmalarda bu terimleri doğru ve yerinde kullanabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turani, Adnan, 2000, Sanat Terimleri Sözlüğü, İstanbul. Sözen, Metin- Tanyeli, Uğur, 1999, Sanat Kavram Ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul. Arseven, C. Esad, 1983, Sanat Ansiklopedisi, Ankara. Hasol, Doğan, 1975, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul. Pakalın, M. Z., 1983, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat Tarihi’nin konusunu oluşturan tarihi eser grupları ve bunların çeşitli bölümleri ve süslemelerini ifadede kullanılan terimler (Cami, medrese, han, türbe, hamam, bedesten, çarşı, saray, köprü, kervansaray, kasır, köşk, mahfil, minyatür, resim, heykel, mozaik, çini, sır, minai, vitray, minber, mihrap, mazgal, niş, tromp, pandantif, mukarnas, rumi, palmet, arabesk, hatai, v.s.)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
34 Okuma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
13 Deney 0 0 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 30 30
54 Ev Ödevi 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kervansaray, han ve ribat gibi konaklama yapıları ile kale, sur, burç, vb. savunma yapıları ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
2 Dergah, tekke, hanikah, vb. tarikat yapıları ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
3 Çarşı, bedesten, arasta gibi ticaret yapıları ile türbe, kümbet, akıt ve hazire gibi mezar yapıları ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
4 Saray, köşk, kasır, şato, yalı gibi özellikli ve büyük konutlarla ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
5 Su yapıları, bazilika, kilise ve şapel gibi hristiyan yapı türleri ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
6 Alçı, maden ve cam sanatları ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
7 Fresk, mozaik ve malakâri, kakma ve vitray ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
8 Palmet, rumi, lotus, vb. gibi bitkisel motifler yanında hayat ağacı ve hale gibi simgesel anlamlar barındıranlar ve heykel, yontu, figürin gibi üç boyutlu tasvirler ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
9 Ara Sınav
10 Halı, kilim, cicim, zili ve sumak gibi dokuma- tekstil ürünleri ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
11 Sivil yapılarda gördüğümüz, cumba, hayat, sofa bölümleri ile dini yapılarda karşımıza çıkan son cemaat yeri, mihrab, narteks, harim, taçkapı ve vaaz kürsüsü ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
12 Hat, tezhip, ebru sanatı ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
13 Çini ve keramik sanatı ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
14 Minyatür, deri ve cilt sanatı ile ilgili terimler (çizim ve resimler eşliğinde)
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1647218 Sanat Tarihi alanında seminer ve tez hazırlama safhalarında terminolojiyi doğru şekilde kullanabilecek.
2 1647219 Sanat Tarihi alanında kullanılan terimlerin disiplinler arası ilişkilerini kavrayıp yorumlayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek