Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP603 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türkiye’de kadın sorununu din ve İslam algısının boyutlarını bağlamında tartışmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cengiz Batuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan yay 02→ Amine Vedud Muhsin, Kur’an ve Kadın, Çev:Nazife Şişman 03→ Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, Ayrıntı yay, 04→ Bernard Caporal, Kemalizm’de ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını(1919-1980), Türkiye İş Bankası Kültür yayınları 05→ Caroline Ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri, Çev: Mefkure Bayatlı, Pencere yay 06→ Cihan Aktaş, Bacı’dan Bayan’a:İslamcı Kadınların Kamusal Alan Tecrübesi, Kapı yay, 07→ İlhami Güler, Kur’an’da Kadın Erkek Eşitsizliğinin Temelleri, İslami Araştırmalar, IV 08→ Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis yay,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye modernleşme tarihi içerisinde din tartışması kadın konusu üzerinden önemli bir gösterge alanı olarak tariflenmiştir. Bu resmi bakış açısını irdelemek ve temel metinler üzerinden kadın ve farklı islam algılarını yorumlamak dersin temel hedefi olacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Tarihine Kısa Bakış (İslam Öncesi ve Hz. Muhammed Zamanında Kadın)
2 İslam İçerisinde Farklı Perspektifler Kadını konu edinen ayet ve hadisler
3 İslam’da Kadın Hakları
4 İslam İçerisinde Kadına Bakış açıları
5 Gelenek - Din ve Kadın
6 Osmanlıda Din ve Kadın
7 Modernleşme ve İslam
8 Türk Modernleşmesinin Din Algısı
9 İslami Feminizm Tartışmaları
10 Türk-İslam Geleneğinde Kadın
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Mezheplerin Kadın Algıları
13 Güncel Kadın Tartışmaları-Kadın Eksenli Din Eleştirileri ve Başörtüsü Sorunu
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676497 Alanında bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak.
2 1676498 İslam ve farklı İslam yorumları hakkında bilgili olmak.
3 1676499 İslam ve Kadın konusundaki temel metinlere hakim olmak.
4 1676500 Türkiye’de kadın sorununu din ve İslam algısının boyutlarını bağlamında tartışabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 4 3 3 1 4
2 4 2 1 2 3 2 4 3 2
3 2 3 4 5 3 3 5 2 2
4 3 4 4 3 2 4 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek