Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP627 İleri İletişim Psikolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İletişimin tanımı ve temel bileşenleri; iletişim modelleri; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; sözlü ve sözsüz iletişim; etkili iletişimde konuşma ve dinleme; iletişim türleri ve iletişim çatışmaları; iletişim çatışmalarının nedenleri; aile-içi iletişim; kültürel iletişim; ikna kavramı ve ikna edici iletişim; kitle iletişimi, iletişim ve toplum gibi konularda bilgi sahibi olunmasına katkı sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. (2011). Alim Kaya (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 2. Dökmen, Ü. (1997). İletişim Çatışmaları ve Empati (5. Baskı). İstanbul: Sistem. 3. Özer, K. (2012). İletişimsizlik Becerisi. İstanbul: Sistem. 4. Etkili İletişim. (2010). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 5. Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal. 6. Cüceloğlu, D. (2003). İletişim Donanımları (15. Basım). İstanbul: Remzi. 7. Navarro, J. & Karlins, M. (2012). Beden Dili (6. Basım). Taylan Taftaf (Çev.). İstanbul: Alfa. 8. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2009). Bedenin Dili (44. Basım). İstanbul: Remzi. 9. Doğan, R. İ. (2010). Bedenin Dili (2. Basım). İstanbul: Sistem. 10. Cüceloğlu, D. (2011). Yeniden İnsan İnsana (43. Basım). İstanbul: Remzi. 11. McMillan, S. (1998). Daha İyi Nasıl… İletişim Kurma. Ali Çimen (Çev.). İstanbul: Timaş. 12. Gürüz, D. ve Eğinli, A. T., (2011). Kişilerarası İletişim: Bilgiler, Etkiler, Engeller (2. Basım). Ankara: Nobel. 13. Dalkılıç, A. (2004). İletişimde İletişim. İstanbul: Elma. 14. Rosenberg, M. B. (2004). Şiddetsiz İletişim. Gülden Şen ve Mahmut Tuna (Çev.). İstanbul: Sistem. 15. Ünal, İ. (2007). Gençle İletişim. İstanbul: Nesil. 16. Genel İletişim. (2009). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 17. Kılıçaslan, E. (2011). İletişim Kurma Becerileri. İstanbul: Kriter.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişimin tanımı ve temel bileşenleri İletişim modelleri İletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim Sözlü ve sözsüz iletişim Etkili iletişimde konuşma ve dinleme İletişim türleri ve iletişim çatışmaları Kişilerarası iletişim çatışmaları: Graf analiz Kişilerarası iletişim çatışmaları: Transaksiyonel analiz İletişim çatışmalarının nedenleri (Bilişsel, duygusal ...) Aile-içi iletişim Kültürel iletişim İkna kavramı ve ikna edici iletişim Kitle iletişimi, iletişim ve toplum Dönemin Değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
36 Rapor 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 2 35 70
21 Rapor Sunma 2 60 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersi yapılandırma İletişimin tanımı ve temel bileşenleri
2 İletişim modelleri
3 İletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim
4 Sözlü ve sözsüz iletişim
5 Etkili iletişimde konuşma ve dinleme
6 İletişim türleri ve iletişim çatışmaları
7 Kişilerarası iletişim çatışmaları: Graf analiz
8 Kişilerarası iletişim çatışmaları: Transaksiyonel analiz
9 İletişim çatışmalarının nedenleri (Bilişsel, duygusal ...)
10 Aile-içi iletişim
11 Kültürel iletişim
12 İkna kavramı ve ikna edici iletişim
13 Kitle iletişimi, iletişim ve toplum
14 Dönemin Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676543 Sözlü ve sözsüz iletişim; etkili iletişimde konuşma ve dinlemeyi kavrar.
2 1676544 İletişim türleri ve iletişim çatışmaları, kişilerarası iletişim çatışmaları ve iletişim çatışmalarının nedenlerini betimler.
3 1676545 İletişimin tanımı ve temel bileşenleri, iletişim modelleri, etkili iletişim, iletişimin temel özelliklerini öğrenir.
4 1676546 İkna edici iletişim, kitle iletişimi, iletişim ve toplum konularını betimler ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 4 3 5 4 3
2 3 4 4 5 3 3 4 3 3
3 4 3 3 3 4 4 5 3 4
4 5 4 3 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek