Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT602. Kardiyak Rehabilitasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, kardiyovasküler fizyolojiye hakim olarak hastalık durumlarında hastalık sürecini olumlu etkileyecek ve günlük yaşam kalitesini artırabilecek egzersiz ve rehabilitasyon programlarını bilmesi ve klinik uygulamaya aktarabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Ali Erman KENT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cardiopulmonary Rehabilitation: Basic Theory and Application (Contemporary Perspectives in Rehabilitation). Third Edition. Frances J. Brannon, Margaret Foley, Lauren Saul, Julie Starr. 1997. 2. Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs-4th Edition. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. 2004. 3. Marco Guazzi, Ross Arena et al.
Clinical recommendations for cardiopulmonary exercise testing data assessment in specific patient populations
EACPR/AHA Joint Scientific Statement
 Eur Heart 2012.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kardiyovasküler hastalıklarda egzersiz ve rehabilitasyonun kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 15 5 75
10 Tartışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kardiyovasküler Anatomi-Fizyoloji
2 Kardiyak rehabiltasyonda değerlendirme
3 Kardiyopulmoner fizyoterapi
4 Özel durumlarda kardiyak rehabilitasyon
5 Kalp-damar cerrahisinde kardiyak rehabiltasyon
6 Akut miyokart infarktüsü sonrası kardiayak rehabilitasyon
7 Kardiyovasküler hastalıklarda primer ve sekonder korunma yöntemleri
8 VİZE SINAVI
9 Kardiyak rehabilitasyonda beslenme
10 Kardiyak rehabilitasyonda ev programı
11 Kardiyak rehabilitasyonda ergoterapi
12 Kardiyak rehabilitasyonda teknoloji temelli yaklaşım
13 Kardiyak rehabilitasyonda egzersiz
14 Kardiyak rehabilitasyonda psikosyal-bilşsel-davranışsal modelleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602173 Kardiyovasküler sistemin anatomi, fizyoloji ve hastalıklarını bilir
2 1602170 Egzersizin dolaşım fizyolojisine olan etkilerini bilir
3 1602172 Kardiyopulmoner egzersiz testinin kullanım alanları ve uygulama tekniğini bilir.
4 1602169 Hastane içi ve hastane dışı kardiyak rehabilitasyonun programlaması ve uygulamasını yapabilir.
5 1602171 Özel tıbbi durumlarda rehabilitasyon ile ilişkili yaklaşımları uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 2 5 4 4 3 3 3 4 3 2
2 5 5 5 5 2 5 4 4 3 4 3 4 3 3
3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 4 3 3
4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3
5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek