Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT604. Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, solunum sistemi cerrahisi öncesi ve sonrasında pulmoner rehabilitasyon endikasyonarını,tekniklerini,kontraendikasyonları ve komplikasyonları anlamalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ercan TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vakalarla Kardiyopulmoner Rehabilitasyon. Editör; Doç. Dr. Fzt. Meral Boşnak Güçlü. Hipokrat Yayınevi 2017. Pulmoner Rehablitasyon. Editör: Prof. Dr. Hülya Harutoğlu Hipokrat Yayınevi 2018. Pulmonary Rehabilitation in Non-small Cell Lung Cancer Patients After Completion of Treatment Georg P. Glattki, Katerina Manika, Lazaros Sichletidis, Gabriela Alexe, Rainer Brenke, Dionisios Spyratos. Am J Clin Oncol 2011 Göğüs Cerrahisi ED:İlker Ökten ,Hasan Şevket Kavukçu İstanbul tıp kitap evi 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Solunum sistemi cerrahisi öncesi preoperatif- postoperatif pumoner rehabilitasyon .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 4 20 80
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
48 Sözlü Sınav 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Preoperatif eğitim Preoperatif eğitim Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon.pptx
POSTOP PULMONER REH 1. HAFTA.mp4
2 Preoperatif pulmoner fonksiyonları değerlendirme Preoperatif pulmoner fonksiyonları değerlendirme postoperatif pulmoner rehabilitasyon 2. hafta 21.10.2020.pptx
POSTOP PULMONER REH. 2.HAFTA.mp4
3 Postoperatif pulmoner rehabilitasyon Postoperatif pulmoner rehabilitasyon POSTOP PULMONER REH 3. HAFTA.mp4
postoperatif pulmoner rehabilitasyon 3. hafta 5.11.2020.pptx
4 Postoperatif pulmoner komplikasyonlar Postoperatif pulmoner komplikasyonlar Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon 4. hafta 12.11.2020.pptx
POSTOP PULMONER REH. 4. HAFTA.mp4
5 Göğüs duvarı deformitelerinin solunum fonksiyonları üzereine etkisi ve deformite cerrahisi öncesi ve sonrasında pulmoner rehabilitasyon Göğüs duvarı deformitelerinin solunum fonksiyonları üzereine etkisi ve deformite cerrahisi öncesi ve sonrasında pulmoner rehabilitasyon PULMONER REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME-5.HAFTA 12.11.2020.pptx
POSTOPERATİF PULMONER REH. 5. HAFTA 12.11.2020.mp4
6 Pulmoner hastalıkların preoperatif ve postoperatif solunum fonksiyonları üzerine etkileri Pulmoner hastalıkların preoperatif ve postoperatif solunum fonksiyonları üzerine etkileri PULMONER REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME-6.HAFTA19.11.2020.pptx
POSTOP PULMONER REH. 6. HAFTA.mp4
7 Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme PULMONER REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME-7.HAFTA 26.11.2020.pptx
8 Pulmoner Rehabilitasyonun Tarihsel gelişimi Pulmoner Rehabilitasyonun Tarihsel gelişimi Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon-8. hafta.pptx
9 Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde Kullanılan Temel Değerlendirme ve Tedavi Araçları Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde Kullanılan Temel Değerlendirme ve Tedavi Araçları Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon-9. hafta.pptx
10 Pulmoner Rehabilitasyon Ekibi Pulmoner Rehabilitasyon Ekibi Postoperatif pulmoner Rehabilitasyon-10. hafta.pptx
11 Pulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Teknikleri ve Tamamlayıcıları Pulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Teknikleri ve Tamamlayıcıları Postoperatif Pulmoner rehabilitasyon-11. hafta.pptx
12 Bronşiyal Hijyen Teknikleri Bronşiyal Hijyen Teknikleri postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon-12. hafta.pptx
13 Dispne ve Pulmoner Rehabilitasyon Dispne ve Pulmoner Rehabilitasyon postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon-13. hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602183 Solunum sisteminin anatomisini bilmeli ,ana hatları ile açıklayabilmeli
2 1602185 Akciğer cerrahisi öncesi hasta hazırlığını bilmeli
3 1602186 Akciğer cerrahisi öncesi pulmoner rehabiltasyon ve hasta eğitimini bilmeli
4 1602182 Akciğer cerrahisi sonrası kardiopulmoner rehabilitasyon endikasyonlarını ve kontraendikasyonlarını ve komplikasyonları bilmeli acil durum yönetimini yapabilmeli
5 1602184 Eşlik eden ikincil akciğer hastalığı olan Akciğer kanserli hastalarda hastalığa özel pulmoner rehabilitasyon tekniklerini belirleyebilmeli ve uygulayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2
2 5 5 5 5 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2
3 5 5 5 5 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2
4 5 5 5 5 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2
5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek