Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT607. Mekanik Ventilasyon Prensipleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Mekanik ventilasyon prensiplerinin öğretilmesi ve mekanik ventilasyonda hasta takibi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Literatür taraması

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Mekanik ventilasyon prensipleri ve mekanik ventilasyon uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
9 Problem Çözümü 1 1 1
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 4 4
12 Takım/Grup Çalışması 1 4 4
19 Beyin Fırtınası 4 4 16
28 Makale Kritik Etme 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
34 Okuma 4 4 16
36 Rapor 1 6 6
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 MEKANİK VENTİLASYONUN AMAÇLARI; AKIŞ, BASINÇ, HACİM GRAFİKLERİ MEKANİK VENTİLASYONUN AMAÇLARI; AKIŞ, BASINÇ, HACİM GRAFİKLERİ
2 VOLÜM-HEDEFLİ ve BASINÇ-HEDEFLİ MEKANİK VENTİLATÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VOLÜM-HEDEFLİ ve BASINÇ-HEDEFLİ MEKANİK VENTİLATÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
3 TEMEL MEKANİK VENTİLASYON PARAMETRELERİ ve BAŞLANGIÇ AYARLARI TEMEL MEKANİK VENTİLASYON PARAMETRELERİ ve BAŞLANGIÇ AYARLARI
4 TEMEL MEKANİK VENTİLASYON MODLARI TEMEL MEKANİK VENTİLASYON MODLARI
5 PEEP PEEP
6 IP ( İnspiratuar Basınç ) IP ( İnspiratuar Basınç )
7 PSV ( Pressure Support Ventilasyon ) PSV ( Pressure Support Ventilasyon )
8 Kontrollü Mekanik Ventilasyon (CMV) Kontrollü Mekanik Ventilasyon (CMV)
9 Ara sınav Ara sınav
10 ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ
11 ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ
12 ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ
13 ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ
14 ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602174 Mekanik ventilasyon prensiplerini bilir.
2 1602175 Mekanik ventilasyonda hasta değerlendirir.
3 1602176 Özel durumlarda mekanik ventilasyon uygulaması yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 3
2 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 3
3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek