Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT608. Toraks Travmalarında Pulmoner Rehabilitasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Toraks Travmalarında Pulmoner Rehabilitasyon

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Erman KENT

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Literatür taraması

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Toraks Travmalarında Pulmoner Rehabilitasyon değerlendirmesi ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
8 Rehberli Problem Çözümü 2 4 8
9 Problem Çözümü 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
36 Rapor 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TORAKS CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF PULMONER REHABİLİTASYON TORAKS CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF PULMONER REHABİLİTASYON
2 TORAKS CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME. TORAKS CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME.
3 TORAKS CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME. TORAKS CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME.
4 POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM PULMONER REHABİLİTASYON POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM PULMONER REHABİLİTASYON
5 POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM PULMONER REHABİLİTASYON POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM PULMONER REHABİLİTASYON
6 POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM PULMONER REHABİLİTASYON POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM PULMONER REHABİLİTASYON
7 Ventilasyonu Arttıran Teknikler Ventilasyonu Arttıran Teknikler
8 Ventilasyonu Arttıran Teknikler Ventilasyonu Arttıran Teknikler
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Bronşiyal Hijyen Teknikleri Bronşiyal Hijyen Teknikleri
11 Bronşiyal Hijyen Teknikleri Bronşiyal Hijyen Teknikleri
12 Bronşiyal Hijyen Teknikleri Bronşiyal Hijyen Teknikleri
13 Erken Ambulasyon, Genel ve Omuz Egzersizleri Erken Ambulasyon, Genel ve Omuz Egzersizleri
14 Ağrı Kontrolü Ağrı Kontrolü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602718 Toraks travmalarını sınıflandırabilir
2 1602719 Toraks travmalarında pulmoner kapasiteyi değerlendirebilir.
3 1602720 toraks travmaları sonrasında pulmoner rehabiltiasyon uygulamalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5
2 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5
3 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek