Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT613. Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sağlık alanında kullanılan enformasyon sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Mine PEKESEN KURTÇA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enformasyon sistemi Tıpta bilgisayar uygulamaları Tıpta internet uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
34 Okuma 14 2 28
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 tıp ve bilişim 1. HAFTA-TIP VE BİLİŞİM.pptx
2 tıpta bilişim ve etik 2. HAFTA TIPTA BİLİŞİM VE ETİK.pptx
3 fizyoterapide bilişim 3. HAFTA FİZYOTERAPİDE BİLİŞİM.pptx
4 sanal gerçeklik 4. HAFTA SANAL GERÇEKLİK.pptx
5 literatür tarama
6 literatür tarama
7 literatür tarama
8 literatür tarama
9 ARA SINAV
10 literatür tarama
11 literatür tarama
12 literatür tarama
13 literatür tarama
14 literatür tarama
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600557 Tıpta bilgisayar ve internet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
2 1608572 Tıpta bilgisayar uygulamaları ve teik hakkında bilgi sahibi olmak
3 1608578 Fizyoterapide bilgisayar uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
4 1608588 Konu ile ilgili literatür hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 4 4
3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3
4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek