Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilimsel ve mesleki etik ve temel kavramları hakkında bilgi vermek. Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve ahlakı kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

İnternetten araştırma yöntemleriyle ve etikle ilgili makaleler taranıp en az beşer tanesi incelenecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul Güzem Can Yay., 2016. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Nobel Yay., 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Bilimsel düşünme yöntemleri 1- Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri, 3- Bilimsel araştırma nasıl yapılır, 4- Araştırma tasarısı, 5- Kütüphanelerden kaynak derleme, 6- Kaynak gösterme ve dipnotlarının yazılımı, 7- Metin aktarmaları, 8- Bilimsel yazıda dil etkinliği, 9- Araştırmada İnternet'ten yararlanma, 10- Tablolar ve şekiller, grafikle gösterme, 11- Etik ve ahlak kavramları, 12- Etik türleri, etik ve ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler, 13- Meslek etiği, 14- Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 30 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel düşünme yöntemleri
2 Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri,
3 Bilimsel araştırma nasıl yapılır,
4 Araştırma tasarısı,
5 Kütüphanelerden kaynak derleme,
6 Kaynak gösterme ve dipnotlarının yazılımı,
7 Metin aktarmaları,
8 Bilimsel yazıda dil etkinliği,
9 Ara sınav
10 Tablolar ve şekiller, grafikle gösterme,
11 Etik ve ahlak kavramları,
12 Etik türleri, etik ve ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler,
13 Meslek etiği,
14 Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602154 Bilimsel düşünce yöntemini açıklayabilir,
2 1602155 Araştırma türlerini ve veri toplama yöntemlerini açıklayabilir,
3 1602156 Bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını anlatıp uygulayabilir,
4 1602157 Kütüphane araştırması yapabilir;
5 1602158 Kaynak gösterme yöntemlerini uygulayabilir;
6 1602159 Metin aktarma yöntemlerini uygulayabilir,
7 1602160 Bilimsel yazı yazma yöntemini uygulayabilir,
8 1602161 Araştırmalarında İnternet'i etkin bir biçimde kullanabilir.
9 1602162 Etik ve ahlak kavramları ile etik türlerini anlatabilir,
10 1602163 Etik ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri sayabilir;
11 1602164 Meslek etiği ve etik dışı davranışlar konusunda bilgi aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 1 2
2 5 2 1 1 1 3 5 1 1 3 3 3 1 2
3 5 2 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 1 2
4 5 2 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 1 2
5 5 2 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 1 2
6 5 2 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 1 2
7 5 2 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 1 2
8 5 2 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 1 2
9 5 2 1 1 1 3 5 4 1 3 3 2 4 5
10 5 2 1 1 1 3 5 4 1 3 3 2 4 5
11 5 2 1 1 1 3 5 4 1 3 3 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek