Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT603. Solunum Sistemi Fizyolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Solunum sisteminin yapısı, solunum işlevleri ile öneminin kavratılması ve solunumun fizyopatolojisi konularını detaylarıyla öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pulmoner ventilasyon, Gaz değişiminin fiziksel özellikleri, Oksijen ve karbondioksidin taşınması, Solunumun regülasyonu, Solunum yetersizliği-patofizyoloji tanı, oksijen tedavisini kapsar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akciğer ventilasyonu
2 Akciğer ventilasyonu
3 Pulmoner dolaşım, pulmoner ödem ve plevra sıvısı
4 Pulmoner dolaşım, pulmoner ödem ve plevra sıvısı
5 Gaz değişiminin fiziksel ilkeleri
6 Gaz değişiminin fiziksel ilkeleri
7 Vize Sınavı
8 Kanda ve vücut sıvılarında oksijen ve karbondioksitin taşınması
9 Kanda ve vücut sıvılarında oksijen ve karbondioksitin taşınması
10 Solunumun düzenlenmesi
11 Solunum fonksiyon testleri, akciğer hacim ve kapasiteleri
12 Solunum sistemi hastalıkları fizyopatolojisi
13 Solunum sistemi hastalıkları fizyopatolojisi
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1643866 Solunum sisteminin yapısını detayları ile anlatabilmeli
2 1643867 Solunum sisteminin işleyişini detayları ile belirtebilmeli
3 1643868 Solunum işlevini ölçen fonksiyon testleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve yorumlanmasını yapabilmeli
4 1643869 Akciğer hacim ve kapasitelerini ölçebilmeli
5 1643870 Solunum sistemi hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
2 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek