Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT609. Extracorporeal Dolaşım (Pompa Akciğer) 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ekstrakorporeal dolaşım hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin İçeriği

Ekstrakorporeal Dolaşım ve komponentleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 7 1 7
22 Proje Hazırlama 1 60 60
23 Proje Sunma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekstrakorporeal Dolaşım
2 Ekstrakorporeal Dolaşım
3 İskemik Nörolojik Hasarı Önleme Yöntemleri
4 İskemik Nörolojik Hasarı Önleme Yöntemleri
5 Kardiyopulmoner Bypass Başlangıç, Devam ve Sonlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
6 Kardiyopulmoner Bypass Başlangıç, Devam ve Sonlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
7 Literatür taraması
8 Literatür taraması
9 Araştırma planlama
10 Araştırma Planlama
11 Araştırma Planlama
12 Araştırma Planlama
13 Araştırma Planlama
14 Araştırma Planlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1643826 Ekstrakorporeal Dolaşım ve komponentlerini bilir.
2 1643827 İskemik Nörolojik Hasarı Önleme Yöntemlerini bilir.
3 1643828 Kardiyopulmoner Bypass Başlangıç, Devam ve Sonlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek