Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT617. Deney Hayvanları ve Çalışma Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, deney hayvanlarını kullanarak bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek öğrenciler ve bilim adamlarına en yüksek etik standartlar ve güncel girişim protokolleri hakkında bilgiler sunarak deney hayvanı araştırmalarında uygulamalarını sağlamaya yönelik bilgi ve tutum geliştirmeye yöneliktir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Serbülent YİĞİT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Handbook of Experimental Animals, Series, (By Georg J. Krinke, Novartis Corporation, Stein, S)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders bilimsel araştırmalarda deney hayvanı kullanımı ve temel yaklaşımları kapsamaktadır. Standart yaşam ve beslenme koşulları, enjeksiyon yöntemlerinden yaygın cerrahi girişimler ve anestezi protokolerine kadar in vivo protokolleri kapsar. Sıçan ve farelerde pratik uygulamalar, teorik ders ve sunumları kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 30 1
49 Performans 5 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
37 Gözlem 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 5 4 20
7 Laboratuvar 5 4 20
14 Gözlem 5 5 25
16 Alan Gezisi 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2
49 Performans 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney hayvanı kullanımı konusuna giriş
2 Bilimsel araştırma amacıyla deney hayvanı kullanım konusunda etik
3 Bilimsel araştırma amacıyla deney hayvanı kullanım konusunda etik
4 Deneysel araştırmalarda hayvan kullanımında araştırma meseleleri: araştırmanın kalitesini etkileyen genel konular
5 Deneysel araştırmalarda hayvan kullanımında araştırma meseleleri: deney hayvanının refahı 1 4
6 Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımıyla İlgili Rutin teknikler: tutma, tartma, ölçümler 1 4
7 Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımıyla İlgili Rutin teknikler: anastezi ve ötenazi
8 Hafta 8 Ara sınav
9 Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımıyla İlgili Rutin teknikler: etiketleme biyolojik sıvı örneklemeleri 1 4
10 Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımıyla İlgili Rutin teknikler: temel cerrahi uygulamalar 1 4
11 Yerel deney hayvanları ünitesine ziyaret 1 4
12 Yerel deney hayvanları ünitesine ziyaret Hafta 13 Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımıyla Alakalı Uluslararası Yasal Düzenlemeler Hafta 14 Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımıyla Alakalı Ulusal Yasal Düzenlemeler Hafta 15 Hafta 16 Dönem sonu sınavı 1 4
13 Yerel deney hayvanları ünitesine ziyaret 1 4
14 Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımıyla Alakalı Ulusal Yasal Düzenlemeler
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1643822 Laboratuar hayvanlarının deneysel bilimsel araştırmalarda kullanımı konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanır
2 1643824 Hayvan deneyi çalışmalarında mevzuata uygun protokoller uygulayabilir
3 1643821 Hayvan deneyi çalışmalarında uygun protokollere karar verebilir ve uygulayabilir
4 1643823 Hayvan deneyi çalışmalarında etik ilkeleri benimser

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 2 2 3 5 3 2 2 2 2 2 2
2 3 1 1 2 2 3 5 3 2 2 2 2 2 2
3 3 1 1 2 2 3 5 3 2 2 2 2 2 2
4 3 1 1 2 2 3 5 3 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek