Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB627 Su Kirliliği ve Kontrolü 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi, analiz sonuçlarının yorumlanarak kullanılacağı ortama göre uygulanacak temel işlemlerin öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Su Kimyası, Veysel Eroğlu, Chemical Reaction Engineering, Octave Levenspiel, Mass Tranfer Operations, Robert E. Treybal

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Suyun kullanım amaçlarına göre kalitesinin belirlenmesi, iyileştirme aşamasında uygulanacak temel işlemler ve reaktörlerin tasarlanması, su arıtma tesislerinin tasarlanmasında suyun fiziksel ve kimyasal analizlerinin önemi incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
3 Bütünleme Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 9 54
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suyun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ve özellikleri
2 Suyun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ve özelliklerine göre verilerin değerlendirilmesi
3 Suyun iyileştirilmesinde geçerli olan kütle transfer kanunlarının incelenmesi
4 Temel işlemlerde su için kullanılabilecek ünitelerin incelenmesi
5 Suyun kullanım ortamına göre özelliklerinin iyileştirilmesi sırasında uygulanacak temel işlemler
6 Suyun kullanım ortamına göre özelliklerinin iyileştirilmesi sırasında uygulanacak sedimantasyon ve filtrasyon ünitelerinin tasarlanması
7 Suyun kullanım ortamına göre özelliklerinin iyileştirilmesi sırasında uygulanacak havalandırma ve dezenfeksiyon ünitelerinin tasarlanması
8 Su arıtımında kullanılan reaktörlerin türleri ve tasarlanması
9 Arasınav
10 Su arıtımında kullanılan reaktörlerin türleri ve tasarlanması
11 Su arıtımında kullanılan reaktörlerin türleri ve tasarlanması
12 İçmesuyu arıtma metodunun seçimi
13 Örnek tesislerin incelenmesi
14 Örnek tesislerin incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1651197 Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1651198 Suyun kullanılabilme özelliklerine göre nasıl iyileştirme yapabileceğini öğrenir.
3 1651199 Suyun kullanılabilir hale getirilmesi ile ilgili prosesi projelendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 2 2 5 1 2 4 3
2 4 5 4 5 5 4 3 1 4
3 5 5 5 5 5 5 5 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek